Význam hlubokého spánku

Často se hovoří o naší podstatě jako o prázdnotě nebo o vědomí, které je za vším tím, co prožíváme. Jednou z možností, jak si tuto naši podstatu uvědomit, je naše zkušenost s hlubokým spánkem.

Význam hlubokého spánku

V Přímé Cestě (Direct Path), na rozdíl od tradiční Advaity-védanty, není hluboký spánek považován za stav. Mnohem více ho vidí jako naši přirozenost, naši podstatu. Hluboký spánek je v podstatě bezpředmětným vědomím. Je to vědomí bez utrpení, bez vyvstávání a vznikání, bez pozorování a mysli, těla nebo světa.

Když se po dobrém spánku člověk probudí, řekne, "To jsem se krásně vyspal!" Když se probudíte z hlubokého spánku, nepřejdete z jednoho stavu do druhého. Místo toho je zde období bezpředmětného vědomí, které je následováno přívalem objektů. Tato bezpředmětná zkušenost je rovněž k dispozici v jemném meditativním stavu jakým je nirvikalpa samadhi. Ale hluboký spánek má tendenci být k dispozici mnohem šířeji! Oba případy jsou příkladem čistého ´Já´ nebo ryzí přítomnosti: vědomí bez rozdělení na subjekt a objekt. Když hluboký spánek skončí, vyvstanou objekty. Říkáme, že jsme se "probudili".

Vy hluboký spánek nepozorujete. Vy jím jste. Jste vědomím, kterému se mohou objevovat objekty, ale vědomí je přítomno během, mezi i za vyvstáváními.

Cílem dotazování není být vždy v hlubokém spánku, ale intuitivně chápat, že člověk už je tím samým vědomím dokonce již teď. Člověk se z učení hlubokého spánku dovídá, že je tiše a čistě přítomen, i když se svět, tělo a mysl neobjevují. To se nám může jevit podivné a mohou nás napadnout dvě obvyklé otázky:

Zdá se, že v hlubokém spánku se vůbec nic neděje. Absolutně nic, co bychom si mohli zapamatovat. Jak může toto učení tvrdit, že jsem byl šťastný nebo že jsem byl přítomný?

Je pravda, že během hlubokého spánku nezažíváme myšlenky, pocity nebo smyslové vjemy. I kdybychom nakrásně zažívali nejrafinovanější vibrující světla, pak by to dle definice byl druh „snu“ a ne hluboký spánek. Důvod, proč říkáme, že štěstí je přítomné, není proto, že jste zažili pocity blaha nebo extáze, ale spíše proto, že jste v hlubokém spánku necítili žádné utrpení nebo úzkost.

Důvod, proč říkáme, že jste vy (jakožto vědomí) byli přítomni během hlubokého spánku  je ten, že v něm není pocit absence nebo ustání existence. Nemáte pocit, že byste vypadli z bytí nebo jste se zase k němu navrátili. Nemáte vůbec pocit, dokonce po probuzení, že jste během hlubokého spánku nebyli přítomní, i když nebyly přítomny žádné objekty. Toto je skvělá lekce hlubokého spánku – že jste, i když předměty nejsou.

Když mluvíme o vědomí přítomném v hlubokém spánku (není přítomné tak, jak bychom si mysleli), např. objekt se může objevit v naší přítomnosti, ale brzy zmizí. Vědomí je "přítomno" odlišným způsobem. Toto "přítomné bytí" je osvobozené od absence nebo ztráty. V hlubokém spánku neexistují pocity absence, ztráty, nesouvislosti nebo přerušení. Je to tato přítomnost, toto pozorující vědomí, které je vaší přirozeností. Vědomí je přesně ta přítomnost, které se probuzené a snové "objekty" zdají. Vědomí je ta samá přítomnost jako hluboký spánek, kterému se zdají probuzené a snové objekty. Jinými slovy, kdyby vědomí nebylo přítomno, pak co by si uvědomovalo stav probuzení, když povstane?

Ale mé tělo je v hlubokém spánku přítomno. Jen jsem si ho nebyl vědom. Abychom to potvrdili, můžeme si zapnout kameru a natočit mě, zatímco budu spát. Když si přehrajeme záznam, bude patrné, že mé tělo a svět tam byly.

Tak jak o tom běžně uvažujeme, to dává smysl. To, že Vaše tělo můžeme nafilmovat je důkazem jeho přítomnosti.  

Ale je tomu opravdu tak? Když půjdeme v dotazování hlouběji do našeho přímého prožívání světa, zjistíme, že svět jako takový není vůbec prožíván. Svět totiž není ničím jiným než vědomím samotným. Toto chápeme, když objevíme, že svět není nezávislý na barvách, formách, zvucích a strukturách, a že tyto vjemy nejsou nezávislé na slyšení, vidění, hmatu atd. a tyto zase nejsou nezávislé na pozorujícím vědomí. Vědomí je společný jmenovatel, povaha a přirozenost všeho.

Protože není svět ničím víc než souhrnem vzniků v pozorujícím vědomí, svět nemůže být dokázán skrze ně. Jeden vznik nemůže dokázat další vznik, poněvadž se nijak nedotýkají, nemají spolu kontakt, ani ve vzpomínce. Takže souhrn vzniků, kterým říkáme videokamera, nemůže dokázat existenci jiného souhrnu vzniků, kterým říkáme "mé tělo", ať už se na obrazovce kamery objeví jakékoliv barvy a tvary. A i potom, "vznikající souhrny", které se dějí v současnosti, nemohou dokázat, co probíhalo v minulosti, kdy se objevoval hluboký spánek. To je proto, že vzpomínka obecně – podobně jako jakékoliv jiné vznikání, není schopna dokázat minulost, byť to tak hlásá. Je jen pouhým dalším vznikáním a tato vznikání se nijak nekontaktují ani spolu nijak nekomunikují.

To, co povstává v pozorujícím vědomí, je závislé na něm, ale pozorující vědomí není závislé na tom, co v něm právě povstává. Důkazem je hluboký spánek, kde je vědomí přítomno, i když se zrovna nic jiného "neděje".


---------------------
Zdroj: kniha The Direct Path od Grega Gooda, foto www.batgap.com (na fotce Greg na svém oblíbeném kole bez brzd). Překlad: Karla . (pro překlad slova "awareness" jsme použili "vědomí")

Čteš a líbí se ti tyto články? Dej nám to najevo!

K dalšímu rozvoji tohoto webu pomůže i tvá podpora ve formě malého daru. A věř, že si vážím jakékoliv částky, kterou pošleš, protože i malý dar ve výši 50 Kč pomůže. Kolik můžeš přispět ty? Číslo účtu: 670100-2202798937/6210. Nebo napiš vzkaz dolů do komentářů. Děkuji moc, Joshi. 

Témata tohoto článku: Greg Goode

Tisk


Přidejte komentář k článku: