Je nutné provádět duchovní cvičení?

Je nutné provádět duchovní cvičení? Tato otázka nikdy nevznikne v ortodoxních tradicích, protože odpověď "ANO CVIČENÍ JE NUTNÉ" je tím, na čem jsou tyto tradice postavené.Advaita, zen, mystika, súfismus, buddhismus, theráváda, tantra, átmavičára, paralen, aspirin atd. atd. atd. Jistě by vás napadla i jiná slova sloužící k pojmenování různých léků, drog, metod, tradic, technik, filozofií apod. Není na nich nic špatného, jsou součástí tohoto světa stejně tak jako autoškola, zalévání květin, psaní mailů nebo čištění koberců.


Tvůrci stránek nonduality.com, nejrozsáhlejšího webu věnovanému tomu, co tu je, zvolili slovo nonduality - nedvojnost. Proto, aby mohli jít za tyto tradice a filozofie, aby mohli uveřejnit cokoliv, co hovoří slovy, písní nebo obrazem o tom, co tu jediné je.

Tento web není o západní advaitě, není o filozofii a učení. Zapomeňte na učení a duchovní školy. Vyhoďte teorii a rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se na sebe a do sebe. Nespoléhejte se na ostatní, nečekejte na zázrak, chopte se přítomného okamžiku a prozkoumejte, co můžete prozkoumat jedině vy a nikdo jiný to za vás nikdy neudělá.

Jsem nebo nejsem? Je svět iluzorní nebo není? Co je to osvícení? Je tenhle nebo tamten osvícený? Co to je? Otázky, myšlenky stejně tak jako: Co je dnes za den? Co to tu voní? apod.

Jak se tyto otázky objevují? Nevím, objevují se sami od sebe. Komu se objevují? Mně. Kdo jsem já? Nevím. Kdo říká toto slovo "mně"? Nevím. Co je toto nevím? Myšlenka. V čem se tato myšlenka objevila?...

Myšlenky, zvuky, pocity, svět, tělo, to co vidím při otevřených očích, to co vidím při zavřených očích. Projev. Abych toto vše mohl zažívat musím u toho být přítomen. Vždy když něco zažívám jsem u toho, jsem, existuji. Když nic nezažívám, vím poté, že jsem nic nezažíval, byl jsem tedy také u tohoto nic. Jsem neustále, není okamžiku, kdy nejsem. Jsem bytím, existencí, bez hranic, vším, co je a není. Jediná skutečnost. Vždy a neustále, ať se děje co se děje.

Toto je jistota a žádné jiné není. Toto jsi ty, já, on, ona, vše. Teď. A můžeš si to ověřit kdykoliv a okamžitě. Cokoliv jiného než toto je jen zlomkem tohoto jediného.

Hledat tedy to, co tu je neustále?

Krásný den,
Joshi

—————————————————————————————————-

Neukládám ti žádné cvičení, protože tu není nic, co by se mělo udělat. -- Papádži

Je nutné provádět duchovní cvičení? Tato otázka nikdy nevznikne v ortodoxních tradicích, protože odpověď "ANO CVIČENÍ JE NUTNÉ" je tím, na čem jsou tyto tradice postavené. Ale v rámci nedvojných učení patří tato otázka mezi TOP DESET OTÁZEK. A většinou je odpovědí něco podobného jako:

"NE - cvičení a praktikování to jen celé ztíží. Jenom posílí pocit oddělené individuality, která si myslí, že může něčeho dosáhnout. Co se má stát není cvičení, ale zmizení tohoto pocitu individuality."

Znamená to tedy, že meditace, soustředění, kundalini joga, sebe dotazování, bhakti joga a karma joga jsou spíše na škodu? Objevuje se otázka:

"Měl bych přestat tyhle věci dělat? Někdy jsou prováděny nebo doporučovány těmi samými učiteli, kteří varují před praktikováním! Nemluvě o tom, že většina jiných cest je založena na cvičení a duchovním pokroku. Dává to nějaký smysl? Jsem tak zmatený! Nevím co mám dělat!!"

Jestliže se však ukáže, že nám cvičení pomáhá a je nutné, tak potom přeci není na škodu. Takže znovu.

V učení nedvojnosti, je duchovní cvičení nutné? Záleží na tvém cíli, na tom, co doopravdy, doopravdy chceš. Otázka není totiž kompletní. Je cvičení nutné? Pro co? Duchovní cvičení není rozhodně nutné pro to, abychom zvládli jít nakoupit nebo umýt nádobí. Takže co tedy vlastně a doopravdy chceš?

Je tvým cílem být vědomím, být sám sebou, svou podstatou, být tím, co nemůže být myšleno, být tím, co je před a za projevem? Je tvým cílem pouze být? Tak k tomu není potřeba žádné cvičení! Cokoliv co je tvou pravou podstatou, cokoliv co tu fakticky je, je zároveň nedosažitelné i vždypřítomné. Onen základ "KTERÝ TU JE" je neměnný. Je tu neustále před veškerým projevem. A tento projev je jeho nedílnou součástí, je v něm, je oním samotným. Tak to je už teď. Je to JSOUCNO a toto JSOUCNO prostě je. Nemůže být dosaženo a nemůže být zakryto. Jestliže je bytí tvou podstatou, tak už jsi svou podstatou už nyní! Nazývat to vědomím nebo prázdnotou nebo bytím znamená už mluvit příliš.

Ty jsi TO. Stejně tak je tím šálek čaje nebo školní autobus. Vědomí tvoří tebe stejně tak jako kteroukoliv jinou "věc". Není tu žádná část tebe, která by tím nebyla. Není tu žádná část tebe z toho vyjmutá. Nemusíš dělat vůbec nic, abys tím byl. Ani nic udělat nemůžeš, abys tím byl. A není žádná možnost, abys tím nebyl. Není to zážitek. Není to činnost. Není to něco projeveného. Nemůže to být uchopeno nebo drženo. Nemůže na to být ukázáno a nedá se o tom mluvit, ani v tomhle textu ne. Kamkoliv se podíváš, všude to už je. Je to za tebou, je to neviditelné. Pokud je tedy toto tvým cílem, pak není nutné žádné cvičení a praktikování!

Takže tím už jsi. Jsi. Není jiné možnosti.

Autor: Greg Goode. Přeloženo z webu http://heartofnow.com/ - překlad: Joshi

Témata tohoto článku: Greg Goode

Tisk


Přidejte komentář k článku: