Není vnitřní nebo vnější - Greg Goode

A máme tu další překlad, tentokrát je autorem textu Dr. Greg Goode, americký filozof a "poradce", který se ve své činnosti věnuje přiblížení podstaty nedvojnosti a prázdnoty z pohledu západních i východních tradic.

Vnitřní a vnější nevychází nikdy z naší zkušenosti a prožívání.

V běžném slova smyslu, používáme tyto pojmy k odkazování se na předměty. Obvykle jsme si velmi jistí, že nějaký předmět je vnější a jiný je vnitřní. Ale ukazuje se, že tyto pojmy nedávají smysl při přímé zkušenosti. Obyčejně mluvíme o vnějších předmětech jako o fyzických věcech ve světě, které se momentálně jeví jako vnější našemu vnímání či znalostem.

Běžné si myslíme, že vnímání a vědomí jsou ohraničené, a že se tyto objekty nacházejí za těmito hranicemi. A podle tohoto úhlu pohledu, se za správných okolností tyto vnější věci mohou stát „vnitřními“. To znamená „vnitřní našemu vnímání nebo vědomí“. Když přijde na zkušenost samotnou, jsou dva důvody, proč rozdělení na vnitřní a vnější nedává smysl.

Důvod první
Během přímé zkušenosti nikdy nezažíváme něco „fyzického“ nebo umístěného v prostoru. Bez skutečného a objektivního fyzična nemají následující základní prostorová rozlišení reálný význam: vnitřní/vnější, uvnitř/venku, tady/tam, přítomen/nepřítomen. Zkušenost nikdy nepotvrzuje reálnou existenci předmětů s dalšími předměty uvnitř nebo vně nich.

Důvod druhý
Přímým prožíváním nikdy neprožíváme, že "něco je v něčem". Nejen že tu tedy nejsou skutečné fyzické "nádoby" s předměty uvnitř, ale také ani nemůžeme říci, že zážitek je jedna velká "nádoba" s nějakými jemnými věcmi uvnitř, a jinými jemnými věcmi vně. Nikdy nezakoušíme nějaké zdi nebo hranice vědomí, a tudíž není žádné „uvnitř“ a „vně“.

Býti osvobozen od předpokladů fyzičnosti a představy, že "něco je v něčem", nás také osvobozuje od naprostého spletence omezujících domněnek o nás samotných a o světě.

Není nic vnějšího vzhledem k VÁM jako vnímajícímu vědomí. Jak by mohlo být? Kde by se to nacházelo?

Není uvnitř nebo vně

Také není nic vnitřního a samostatného, nacházejícího se odděleně a po kouscích ve vědomí! Pokud by se to mohlo nacházet „uvnitř“, pak stejně tak by se to mohlo nacházet někdy jindy i „vně“. Nejenže se nenachází předmět „uvnitř“ nebo „vně“ vědomí, předmět není především ani předmětem samotným. Je to uvědomování vědomím, předmět je tedy vědomím samotným. Pokud o tom musíte přemýšlet v konkrétních pojmech, myslete na to například jako na tvar nebo příchuť, kterou na sebe vědomí na chvíli vezme. Ale i takto už bychom o tom hovořili až příliš.

----------------

Přeložila Kristýna z adresy http://greggoode.stillnessspeaks.com/ssblog/no_int_ext/

Stránky Grega: http://www.heartofnow.com

Témata tohoto článku: Greg Goode, nedvojnost

Tisk


Přidejte komentář k článku: