Co je nedvojnost a jak je prožívána?

Co prožíváme, když si uvědomujeme nedvojnost? Je to možné vůbec popsat slovy? V tomto článku se to dozvíte hned od několika současných "učitelů".

Co je nedvojnost a jak je prožívána?

Narážíme na různá nedvojná učení, aniž bychom měli základní ponětí, co vlastně „nedvojnost“ je. Prosím, vysvětlete co nejlépe, co je uvědomění si nedvojnosti z vašeho pohledu (jak vypadá, je pociťována, jak chutná a jak je skutečně zakoušena.)

RUPERT SPIRA:

Nemá to žádnou podobu, není to cítit a nechutná to jako cokoli jiného a přesto to činí všechny ty zdánlivé věci viditelnými, pociťovatelnými a ochutnatelnými... Naše touha, spatřit to svým zrakem, pocítit to nebo ochutnat, vzbuzuje zdání, že to tu teď není. Žene to naši bytost, za kterou se považujeme, do nekončícího hledání a přesvědčení, že někdy v budoucnu nalezneme to, o čem se domníváme, že tu teď není.

Samozřejmě ne každý musí rozumět zvláštnímu jazyku nedvojnosti, ale každý zná své vlastní bytí. Jak chutná? Chutná jako naše vlastní bytí. Je tak blízké a zřejmé. Jak bychom nemohli znát naše bytí? Neznáme snad "Já jsem?" nebo je snad "Já jsem" známo někomu jinému než nám samotným? Ne. Je to "Já", které ví, že "Já jsem".

Jinými slovy, "Já" je jak přítomné, tak i vědomé. To je prvořadá, nejintimnější a zřejmá zkušenost. Pokud přestaneme na toto vědomé bytí, které tak intimně známe, navalovat jakákoli další přesvědčení, a svolíme, aby se důsledky toho dotkli všech aspektů našeho života, naše hledání a naše neštěstí v tom okamžiku zmizí.


SCOTT KILOBY:

Je to pociťováno jako svoboda, ničeho se nedržíme.  Je to jako, kdybychom nemohli najít žádný oddělený objekt kamkoli se podíváme. Život je zakoušen jako souvislý tok, v němž je možná jakákoli myšlenka, emoce či zkušenost (negativní či pozitivní) a nic z toho nemůže způsobit na čase závislé utrpení nebo hledání. 

Někdy život příšerně bolí, protože nám někdo umře nebo je náš přítel v nesnázích, ale tato bolest není pociťována odděleně od tohoto blaha. Vše je dovoleno.  Už nepotřebujeme vědět, co se v budoucnu stane. Je zde velká láska. Srdce se prostě chce víc a víc rozevírat, milujíc všechny a všechno, až to někdy bolí. Pak miluje ještě víc díky hlubokému vědomí toho, že láska je skutečně všechno co zde je, a všechno o čem má cenu hovořit.


NIRMALA:

Velmi jednoduše, uvědomění nedvojnosti je poznáním toho, co bylo vždy pravdou: že vše, co zakoušíme, je částí jediného.

Představte si, že jednoho rána vstanete a bezděky objevíte, že všechno ve vašem domě je z hlíny. Všechen nábytek a spotřebiče, dokonce i zdi a místnosti se ukážou být z hlíny. A ještě víc vás překvapí, že dokonce i vaše vlastní tělo a těla členů vaší rodiny a domácích mazlíčků jsou vyrobeny ze stejné hlíny ve vlhčí, a proto i měkčí formě. Představte si, jak hluboce by to změnilo váš pohled na realitu, kdybyste věděli, že všechno je zhotoveno z jediného materiálu.

"Hlína", která tvoří tento svět a vše v něm je ještě záhadnější substance. Stejně jako běžná hlína na sebe může vzít různé tvary a formy, tato esenciální "hlína" Bytí může tvořit nejrůznější atomy a molekuly hmoty a nejrůznější formy energie a jemné reality. Všechno je zhotoveno z této substance Bytí, včetně vašeho těla, světa, vašich myšlenek, pocitů, světla svítícího do oken i jemného vjemu přítomnosti a existence. Když si tohle uvědomíte, všechno vypadá a je pociťováno stále stejně, a přesto je zde uvědomění základní pravdy, že to všechno je opravdu jediné. Je to jemné, ale mění to zásadně vaše chápání světa a váš vztah ke všemu, co v něm je.


GARY CROWLEY:

Vy jste nepřetržité nedvojné zakoušení dvojnosti (života zakoušeného v čase). Tím jste pořád, ať už jste se do toho probudili či nikoli.

Nedvojnost je jednoduše nepřetržité zakoušení úplně všeho, co tu je - tady a teď, jakožto úplnosti vás samotných. Probuzení se do toho změní vše, a zároveň nezmění nic. Vlastně, kdykoli je zde zakoušení žití oproštěné od toho, že se považujete za bytost s oddělenou, nezávislou a individuální vůlí (svobodnou vůlí), pak máte zkušenost nedvojnosti. Většině lidem se to objevuje nejčastěji, když prožívají něco pozitivního nebo uklidňujícího, kdy "zapomínají na sebe" a vnímají sami sebe jakožto prožívání samotné.

Ti, kteří se probudili do skutečnosti toho, co jsou, jednoduše zahrnují všechno dualistické zakoušení žití do toho, čím jsou.


RANDALL FRIEND:

Realizace je jednoduše uvědomění si, že nejste jednou z mnoha věcí - jakožto "subjekt" vás nemůže žádným způsobem mysl nikde najít. "Subjekt" nemůže být nikdy předmětem vnímání - nemá žádné vlastnosti, žádný tvar - "subjekt" je zcela nemožné identifikovat. Ale mysl si s tímto mystériem neumí dobře poradit – musí mít něco, čím subjekt zpředmětní a učiní vnímatelným – a proto se tělo a myšlenky stávají slabou náhražkou toho, čím jste.

Všimneme si, že subjekt je zcela mimo sféru předmětů mysli. Subjekt není cítěním, pocitem, není pozorován, viděn, cítěn, nevoní, nechutná, nelze se ho dotknout nebo jej slyšet. Přesto je v každém okamžiku stoprocentně přítomen.

Přítomnost subjektu je zřejmá - BÝT subjektem znamená vědět - být si vědom – uvědomovat si nějakou věc či prožívání.

Na subjekt může být proto poukázáno slovem "prožívání". Subjekt je prožíváním samotným, není zde žádný "prožívající". Není tu žádná „věc“, kterou bychom mohli označit za nezávislého prožívajícího.

Prožívání se očividně děje. Zvonek zvoní - to je prožitek. Prožitek slyšení zvonění a prožitek zvonku samotného. Nicméně tento rozdíl či rozdělení není skutečné – je to stále pokus mysli popsat skutečnost pomocí předmětnosti - pomocí protikladů - pomocí toho, co může být uchopeno. Není zde v podstatě rozdíl mezi zkušeností "slyšení" a zkušeností "zvonění". Je to úplně stejná realita - stejná jsoucnost. Nejsou dvě.

Takže jste subjektem, ale subjekt nemůže být lokalizován jako věc. Subjekt je zároveň přítomen i nepřítomen - vždy zcela přítomen a přesto postrádá jakýkoli obsah. Prožívání nejen vyplňuje tuto nepřítomnost, tuto kapacitu, je to ve skutečnosti stejná “věc” .


--------------------------------
zdroj: http://nondualityamerica.wordpress.com/
překlad: Pavel K.

Čteš a líbí se ti články na tomto webu? Dej nám to najevo!

K dalšímu rozvoji tohoto webu pomůže i tvá podpora ve formě malého daru. A věř, že si vážím jakékoliv částky, kterou pošleš, protože i malý dar ve výši 50 Kč pomůže. Kolik můžeš přispět ty? Jednoduše pošli nyní na číslo účtu: 670100-2202798937/6210. Nebo jen napiš vzkaz dolů do komentářů. Děkuji moc, Joshi. 

Témata tohoto článku: nedvojnost, prožívání

Tisk


Přidejte komentář k článku: