Prožívat bez hierarchie?

"Uvědomení, že neexistuje žádné vysvětlení existence nebo uvědomování si existence, je konečné osvobození. Kniha Johna Astina nabízí příležitost tohoto osvobození, pokud jste připraveni." - Deepak Chopra

Prožívat bez hierarchie? Tím, že přistoupíte ke svým prožitkům důvěrněji - spíše než, že se budete snažit o nich vyprávět, vyhýbat se jim nebo je potlačovat - můžete zjistit, že vaše zkušenosti vás nemohou omezovat způsobem, jakým jste si představovali, vzhledem k jejich radikálně otevřené a nedefinovatelné podstatě.

Žádná hierarchie

V každém okamžiku jsme bombardováni záplavou jevů, které prožíváme.  Tyto prožitky pak různými způsoby definujeme a kategorizujeme. Máme v podstatě tendenci dělit realitu na prožitky, které chceme, nebo naopak nechceme, a nebo jsou pro nás takové neutrální.

Na několik dalších okamžiků vás však zvu k vyzkoušení si prožívat jiným způsobem. Jde o to, že prožívání a jevy samotné, které jsme si navykli stavět do různých hierarchií, v které věříme jako v něco daného, jsou ve své podstatě nedefinovatelné. 

Cvičení (meditace)

Pro pár následujících okamžiků vás zvu ke zkoumání toho, co může být jako hra bez favoritů, k experimentu s vynecháním vůbec jakékoli hierarchie, s odstraněním zvyku privilegovat nebo vyzdvihovat jedny zkušenosti nad druhými.

Ale pamatujte, že cvičení "žádné hierarchie" znamená právě toto. Takže, pokud byste se sami přistihli, jak vyzdvihujete a soudíte, nebo si myslíte, že některé věci mají větší hodnotu než ostatní, pak i to je v pořádku! Jinými slovy, raději, než spatřovat souzení a vyzdvihování jako něco méněcenného, než je stav ne-souzení a ne-vyzdvihování, jednoduše dovolte, aby si vše bylo rovno.

Připusťte možnost, že žádná zkušenost, žádná dispozice, žádný mód není vnitřně vyšší, lepší nebo smysluplnější, než jakákoli jiná zkušenost.

Dívejte se, jaké je to uchopit vaši zkušenost tímto způsobem. Otevřete se možnosti, že cokoli, s čím se setkáváte, vše zakoušené, je si rovno v závažnosti, v důležitosti, rovno ve své hodnotě a ve své kráse. Vše je nepředstavitelný zázrak, jednoduše protože to je.

----

Autor: John Astin, PhD, je písničkář a hudebník, duchovní učitel a profesor psychologie na univerzitách v Santa Clara a Notre Dame de Namur. Je autorem knih:  Too Intimate for Words, This Is Always Enough, and Searching for Rain in a Monsoon. Ukázka výše je z jeho nové knihy This Extraordinary Moment.

Ukázku přeložil: Pavel K. Děkujeme. Ukázku další meditace z této knihy připravujeme.

Témata tohoto článku: prožívání

Tisk


Přidejte komentář k článku: