Otevřené vnímání

Rozšířené vědomí či otevřenou mysl nemusíme nutně chápat jako nějaký krátkodobý psychedelický či mystický stav. Otevřené vnímání je přirozeně dostupné již v tomto okamžiku, přečtěte si dále a vyzkoušejte.

Otevřené vnímání Jako lidé se obvykle  snažíme cítit méně uzavření a více otevření – mít otevřenější srdce, otevřenější mysl a tak dále. Snažíme se do svých životů dostat více pocitu prostoru, cítit se méně svázaní, cítit méně bloků nebo odporu, méně se hlídat, méně se bránit, být vnímavější.

Není proto překvapující, že různé psychologické a duchovní tradice vyvinuly celou řadu cvičení, jejichž cílem je pomoci lidem tento pocit otevřenosti rozvíjet. Jakkoli však mohou být tato cvičení prospěšná, většinou vycházejí z jednoho hlavního a převážně nezpochybňovaného předpokladu. A sice, že skutečně existuje něco, co lze uzavřít a poté to pomocí úsilí, kultivace nebo cvičení otevřít.

Následující meditace nás vybízí k tomu, abychom zvážili jinou možnost: že otevřenost je již přirozenou součástí každého okamžiku, dokonce i takového, který nám připadá spíše „uzavřený“.

Meditace

Pohodlně se posaďte se a všimněte si, jak je vše otevřené, jak je prožívání neohraničené, bez okrajů, bez linií, které by oddělovaly jednu věc od té následující.

Prociťte to víření pocitů, které nazýváme „tělem“ a všimněte si, že jsou čistou otevřeností. Sledujte, jak nemůžete určit přesné místo, kde tento tanec pocitů začíná nebo kde končí.

S otevřenýma očima si povšimněte zorného pole, jak doširoka je otevřené, jak nedokážete s jistotou určit jeho přesnou hranici. Pociťte nekonečnost toho, co vidíte, naprostou otevřenost.

A nyní jednoduše prociťte svou  živost, tu energii, ten  prožívaný pocit toho, co nazýváte „ já“. Pociťte přítomnost svého  bytí, své existence. 

Všimněte si, že i ta je široce otevřená, bez hranic nebo okrajů. Pozorujte, jak tato životní síla a energie, kterou jste, nemá žádné jasné ohraničení. Všimněte si, jak je nemožné určit místo, kde tato přítomnost  živosti začíná nebo končí.

Buďte si vědomi této přirozené otevřenosti, kterou jste a kterou je vše, jednolitosti, kde nic ničemu  nebrání ani nepřekáží.

----

Autor: John Astin, PhD, je písničkář a hudebník, duchovní učitel a profesor psychologie na univerzitách v Santa Clara a Notre Dame de Namur. Je autorem knih:  Too Intimate for Words, This Is Always Enough, and Searching for Rain in a Monsoon. Ukázka výše je z jeho nové knihy This Extraordinary Moment.

Ukázku přeložil: Honza M., děkujeme.

Témata tohoto článku: prožívání

Tisk


Přidejte komentář k článku: