Články / kdo jsem já?

Jak vzniklo ego? - Ramana Maháriši 13.03.2008

Jak vzniklo ego? - Ramana Maháriši

Od roku 2006 je umístěna na stránkách www.advaita.cz dle mého názoru jedna z nejlepších knih v češtině o učení Ramana Mahárišiho. Knihu, kterou sestavil David Godman přeložila Jana Vilimovská a sazbu dal do kupy Aleš Adámek. Godmanovi se podařilo sesumírovat Mahárišiho učení velmi čerstvým, přehledným a očištěným způsobem. Jelikož jsem se ke čtení této knihy dostal až nyní, tak ji trochu se zpožděním doporučuji :)

1 2