Nejste věc - Randall Friend

Ukázka z knihy Randalla Frienda Nejste věcí. Randall je mimojiné zajímavý tím, že jako jeden z mála (možná jediný) podává učení a pořádá "satsangy" ve virtuální realitě programu Second Life. Na obrázku vidíte jeho podobu z této počítačové reality, kde se s ním můžete také setkat :)

Já - osoba, kterou jsme zvyklí být, může vždy být jenom prožitek, něco vyskytujícího se,něco objevujícího se jako myšlenka, jako příběh, jako víra, jako představa, jako obraz, jako odkaz, jako domnělý střed toho, co se právě děje.

Toto já, ve které věříte, že jím jste, je něco co se děje, co je vidět, co je znát, co se objevuje, je to nějaká věc, předmět vnímání.

Avšak jakýkoliv předmět má svůj začátek a konec. Každá věc je počitatelná, měřitelná, poznatelná a pocítitelná.

Ale samotné bytí, samotná podstata, samotný zdroj toho všeho, je ryzí holé zářící a jasné prožívání, vidění/vědění, bytí. To, které není předmětem. To, které nemůže být nikdy spočítáno, vymezeno, měřeno, pojmenováno, poznáno, pocítěno, viděno, slyšeno, ochutnáno, pocítěno. To, co nevyžaduje žádný začátek ani konec, žádný čas ani prostor, žádnou osobnost, žádný charakter, žádný stav ani nepřítomnost nějakého stavu.

Samotné vidění sama sebe. Samotné vědění sama sebe. Pouhá skutečnost vnímání.

Prázdnota, plná forma, čirá inteligence, bez-věc-nost, čirá a jednoduchá pozorující přítomnost, chápající jednota, život žijící entita, uvědomující si nepřítomnost.

Jedno bez druhého.

A dokonce myšlenka jednoho nebo jednoty nebo osvícení nebo Boha nebo Sebe se bortí zpět do ticha a neustálé přítomnosti bez-věc-nosti. Odchází ze sna stávání se, ustupuje jako čirý pojem. Odchází představa jakéhosi malého já, které by mělo možná někdy najít, dosáhnout nebo se stát jedním s Bohem nebo jednotou.

Pocit poznávání a uvědomování je popisován skrze mysl jako pocit „já jsem“, jsem oddělená osoba, která je, a která nezávisle existuje. Toto vy, tato představa „já jsem“, je pouhá fikce, myšlenka. Tato osoba je příběh příběhů, ústřední postava ve snu mého života, ve velkém příběhu o mně.

Osvícení se také říká velké vyhasnutí, zničení. Je to zničení, ne proto, že tu něco existovalo a teď to tu již není. Ne proto, že tu bylo já a teď je pryč, rozplynulo se, je pryč; ale proto, že tam nikdy nikdo nebyl. Dokonce i toto osvícení či rozpoznání, které se může dít jenom teď, je zničeno jako něco vstahující se k někomu, kdo nikdy neexistoval.

Nejste věc.

Všimněte si, že v angličtině You are no thing, se dá číst také jako You are nothing.

Zdroj: Randall Friend, kniha "You are no Thing", přeložila Kristýna

http://avastu0.blogspot.com/

Témata tohoto článku: kdo jsem já?, neexistence já

Tisk


Přidejte komentář k článku: