Vrcholné zkušenosti a zážitky - Mandi Solk

Předkládáme vám další z překladů textů od současných představitelů nedvojnosti. Tentokrát je to Mandi Solk z Velké Británie, která odpovídá na dotaz, jakou souvislost mají různé vrcholné zážitky s uvědomovánim si toho, co a jak je tu teď.

Tazatel:

Říkáte, že mnoho "hledajících" má pocit, že se něco se musí stát, aby získali nebo byli osvíceni, či jakkoli to chcete nazývat, ale žádná taková věc nebo událost není ve skutečnosti nutná.

Nyní bych měl připustit že jsem jedním z těch lidí a jistě vím proč, ať už jsem tomu rád či nikoli. Důvod je, že téměř všichni jedinci od nichž jsem něco četl nebo na ně narazil za posledních 25 let, kteří se objevili a začali psát knihy nebo publikovat webové stránky, nabízeli nauku učení atd., VŠICHNI popisovali takovou význačnou nebo zásadní zkušenost, kdy se všechno změnilo. Zažili neosobnost, Jednotu, ať už to popisují jakkoli, při autonehodách, procházkách v parku, u nohou gurua, při výstupu na hory atd. ... pokaždé jakási neobvyklá událost, kdy se zřejmě něco velmi odlišného a podivného přihodilo jejich běžnému vnímání, což, jak se v mnoha případech zdá, vyústilo k životu v čistém bytí či jsoucnosti a ke ztrátě pojmu oddělení od ostatních.

Je tedy docela pochopitelné, že ti z nás, kteří vůbec nikdy neměli žádnou neobvyklou zkušenost nebo záblesk jakéhokoli druhu, došli k závěru, že dokud se nám nestane taková zkušenost či událost, nezískáme takové nazírání či porozumění, jako ti, kteří jej mají. Zdá se logické, že právě tyto zkušenosti poskytují přímé nazírání a pochopení pravdy, protože prozřít nebo "pochopit" pouze myslí není možné.

Pro ty z nás, kterým jsou tyto vrcholné zkušenosti občasným vytržením, je velmi frustrující slyšet vás všechny, jak mluvíte o velké zkušenosti a pak stejně řeknete "ale samozřejmě není nutné zažít nějakou zkušenost, abyste si to uvědomovali", protože tohle nezapomenenete vždycky dodat.

Odpověď:

Odpověď na vaši otázku je taková, že ony vámi popisované vrcholné zkušenosti, ve skutečnosti nemají nic společného s "viděním TOHOTO nikým".

Jedna z věcí, kterou jsem řekla v mém interview a v mé knize je, že tyto zkušenosti mohou být zavádějící, protože tyto zkušenosti jsou často mylně zaměňovány za "vidění" (chtělo by to lepší vyjádření, neboť samozřejmě zde není nikdo, kdo by "viděl" cokoli!). Navíc, následně je zde touha po opakování "záblesku", a ta může vyvolat další léta hledání navíc.

To, co nazýváme "záblesky" jsou jednoduše jiný příklad toho, co vyvstává. Stejně dobře by to mohla být jiná zkušenost, jako například náhlé získání rovnováhy při první jízdě na kole a schopnost jezdit až do setmění. To proto, že záblesky a vrcholné zkušenosti zcela jistě nejsou TOTO a nemají vůbec co do činění s absolutní jednoduchostí toho, co "vyvstává v přítomném okamžiku a není zde nikdo, kdo by to mohl pozorovat".

Takzvané "vrcholné zkušenosti" jsou prostě nedůležité, ale působivé a dramatické odklony od "života, jak ho normálně známe". Ale "absolutní jednoduchost" toho, co vyvstává přítomném okamžiku, není dramatická, ale naprosto obyčejná. Nicméně problém je, že dokud není toto spatřeno, nikdo skutečně nezná, co tato "naprostá obyčejnost" je! Protože mysl normálně vyšperkovává každou myšlenku dalšími myšlenkami obsahujícími ego (víra, že je zde "zakoušející").

V principu vůbec nevadí co jakýkoli hlasatel neduality říká o jeho "vrcholné zkušenosti", faktem je, že vůbec NIC se nemusí stát, aby TO mohlo být „spatřeno“. Svoboda spočívá ve skutečném porozumění, že zde není nic, co by mohl kdokoli udělat proto, aby "TOHO dosáhl", neboť je zde pouze TOTO, přítomno v každém tvaru, zkušenosti a okamžiku, které se děje ve věčné přítomnosti.

Pouze když se mysl konečně dozví, že zde není nic, co pro to může udělat, může se úplně odevzdat a tehdy je zjištěna PRAVÁ POVAHA VŠEHO. Ale udělat něco, co by mysl donutilo se odevzdat (vzdát), nelze - a to NEVADÍ!!!!!!

Přeložil: Pavel, zdroj: http://www.mandisolk.com/

Témata tohoto článku: prožívání

Tisk


Přidejte komentář k článku: