VIDĚNÍ je tady a TEĎ - Anonym

VIDĚNÍ je Univerzální Pozornost/Uvědomování, které ve Vás září PRÁVĚ TEĎ. Je to Vaše PRAVÉ JÁ. Je to to, co všechno VNÍMÁ a UVĚDOMUJE SI.Takže dnes nebo snad teď :) je zajímavé, že když neuvedu žádné datum nebo den, je to stále aktuální-dnes, včera bylo dnes, zítra bude dnes :)) vtipné.

Tak znovu. Meditovat, utíkat se do ústraní, přebývat v Já, bdít, považovat tento svět za neskutečný a iluzorní, odstraňovat myšlenky, nepřemýšlet, být tichý, zbytečně nemluvit, šetřit sperma, mít satvickou mysl, čistit čakry, vyřešit kóany, správně dýchat a tak dále a tak dále. Určitě Vás napadne ještě nějaká šikovná metoda a pokyn, jak žít správně, šťastně a dosáhnout jednoty, vyvanutí, nirvány a osvícení.

Rad, technik a metod je vskutku celá řada. Záleží do jakého takovéhoto sportovního mužstva se nachomejtnete, jakého chytnete trenéra nebo možná týmovým sportům neholdujete a dáváte se na sólovou dráhu, to je fuk. Někdo si trénování a sportování užívá, někdo je nedočkavý a už by se rád viděl na stupni vítězů. Pro někoho je cíl cesta samotná, pro někoho je cíl překonání cílové pásky a cestu chce mít co nejdříve a úspěšně za sebou.

Všechno tohle sportovní klání běží v televizi a na tu televizi se NĚCO DÍVÁ. To něco je to, co jsi právě teď, ty. Tedy ne tvé tělo, myšlenky, chování, duchovní cesta a hledání, povídání, mlčení, praktikování a meditování, ale ty, který se DÍVÁ jakožto DÍVÁNÍ SAMOTNÉ.

Proto je jakákoliv duchovní cesta a osobnost jí podstupující něčím, čeho se osvícení a probuzení vůbec netýká. Oko, které nikdy nespí, tvé pravé já, ty samotný jsi VIDĚNÍM, UVĚDOMOVÁNÍM všeho co se děje, těla, činů, myšlenek, snů, prázdnoty, ticha, hluku, nepříjemností, příjemností, lásky, nenávisti, dokonce i tohoto uvědomování samotného - prostě čehokoliv.

Co tedy uděláš?

Nemůžeš udělat vůbec nic, protože ty pouze dělání a nicnedělání nějaké té "osoby" POZORUJEŠ. Ne však očima, ale neosobním, průzračným, prázdným, všudepřítomným VĚDOMÍM a VIDĚNÍM.

Toto VĚDOMÍ A VIDĚNÍ, které nemá žádný atribut, jelikož všechny atributy obsahuje, JSI TY.

Hezký den :)

- Joshi

—————————————————————————————————-

Tazatel: Můžete prosím vysvětlit, co myslíte "VIDĚNÍM"?

M: VIDĚNÍ je Univerzální Pozornost/Uvědomování, které ve Vás září PRÁVĚ TEĎ. Je to Vaše PRAVÉ JÁ. Je to to, co všechno VNÍMÁ a UVĚDOMUJE SI. Není to to samé jako fyzické vidění skrze oči nebo různé vize a představy. Je to to, co si je vědomo VŠEHO, to znamená i těchto fyzických vidění. Je to to, co VIDÍ všechny Vaše myšlenky a zážitky. Je to JEDEN a JEDINÝ vnímatel. Nemá DRUHÉHO.

Sedněte si a zavřete na chvilku oči a dovolte, aby se objevily nějaké myšlenky.

(... chvilka uběhne)

M: Fajn, nyní můžete otevřít oči. Víte, jak jste mohl "vidět" nebo si "uvědomovat" proběhlé myšlenky? Tak, TO je ono VIDĚNÍ. A to je to VIDĚNÍ, které vidí všechny zážitky a prožívání.

O: Můžete ještě vysvětlit, co máte namysli, když mluvite o TEĎ?

M: Všechno se děje v TEĎ. Vaše PRAVÉ JÁ září tady a TEĎ. Minulost a budoucnost neexistují. To, čemu říkáte minulost a budoucnost jsou jen MYŠLENKY o minulosti a budoucnosti, které se objevují ve VIDĚNÍ a v TEĎ.

O: Ale čím to je, že se věci mění? V minulosti jsem byl malým dítětem a nyní jsem dospělý. Uplynul čas a změnil jsem se.

M: Změna se stala, ale stala se v TEĎ. Fyzický projev je v neustálé změně, jinak tomu nemůže být. Ukažte mi něco ve fyzickém světě, co se dříve nebo později nezmění. Vše se mění. Vaše tělo je například v neustálé změně. Ale všechny tyto změny probíhají okamžik za okamžikem v TEĎ. V tento okamžik jste v TEĎ, za deset sekund, budete zase v TEĎ. Za tři týdny v pět odpoledne budete opět v TEĎ. Nemůžete být v ničem jiném než v TEĎ.

Všechno se děje na tom, čemu můžeme říkat PLÁTNO TEĎ. Takže, abych odpověděl na Vaši otázku, když jste byl dítětem, tak jste si to uvědomoval okamžik za okamžikem v TEĎ. Nyní, když jste dospělým, tak si to uvědomujete okamžik za okamžikem v TEĎ. Vše se to děje v TEĎ. Nyní, když jste dospělým si můžete jen vzpomenout a vynést myšlenku (vzpomínku) na vaše dětství. Ale tato myšlenka se může objevit jen v TEĎ. VŠE se děje pouze v TEĎ. Čas samotný je pouze představou, která se děje v TEĎ.

O: Jak můžete říct, že čas je jen představou? Čas ubíhá. Když se domluvíme, že se potkáme někde za dva týdny a pak se toto setkání stane, tak se stane až za dva týdny a ne teď.

M: Ano, ale když se potkáme za dva týdny, tak v tom okamžiku to bude TEĎ. Nic jiného než TEĎ neexistuje. Nemůžete být nikdy mimo TEĎ.

—————————————————————————————————-

Z webu http://www.nonduality.info - překlad: Joshi

Témata tohoto článku: tady a teď

Tisk


Přidejte komentář k článku: