Tiše sedět a naslouchat

"Je to taková úleva, když si uvědomíme, že nemusíme být ničím." - Toni Packer

Tiše sedět a naslouchat
Když tiše sedíte, nic neděláte, nevíte, co bude dál, a nezabýváte se tím, co bylo nebo co bude dál, funguje nová mysl, která není spojena s podmíněnou minulostí, a přesto vnímá a chápe celý mechanismus podmíněnosti. Je to demaskování já, které není ničím jiným než maskami - obrazy, vzpomínkami na minulé zážitky, strachy, nadějemi a neustálým požadavkem být něčím nebo se někým stát. Tato nová mysl, která je ne-myslí, je prosta duality - není v ní žádný konající a nic, co by se mělo dělat.
 
Bez ohledu na to, jaký stav v tuto chvíli nastane, může existovat jen toto? Ne oddálení nebo útěk do něčeho, co poskytne to, co tento stav neposkytuje nebo se nezdá poskytovat: energii, elán, inspiraci, radost, štěstí, cokoli. Jen zcela, bezpodmínečně naslouchat tomu, co je tu teď, je to možné?
 
Podstatou tohoto ne-konání je přijít na hluboký druh naslouchání a otevřenosti, který odhaluje intenzivní sílu a dynamiku naší lidské podmíněnosti. To, jak jsme chyceni a připoutáni k představám o sobě a o druhých, jak zuřivě tyto představy bráníme - nejen individuálně, ale i kolektivně - a jak nás tato obrana drží v izolaci od sebe navzájem i od sebe samých. Dalším aspektem tohoto naslouchání je dosažení vnitřního/vnějšího ticha - klidu - prostornosti, v němž neexistuje pocit oddělenosti nebo omezení, vnějšího nebo vnitřního.
 
Existovala by vůbec snaha o osvícení, kdyby nebylo našeho smyslu pro čas? Čas je vytvářen myšlením, vzpomínkami a představami: co jsem byl, co jsem, co budu. Věčně se cítíme nedostateční a neúplní, chceme se stát celistvými a úplnými v budoucnosti. Podřídíme se jakékoli duchovní cestě, abychom v průběhu času překonali své překážky. 
 
Představujeme si, že jednou přijde den, kdy zažijeme osvícení, osvobození z nesvobody, které nám slibují tradice minulosti. Já už nepřemýšlím v kategoriích, že mám zážitky. Věci se prostě dějí. Déšť jemně kape. Srdce tluče. Dýchá se, nádech-výdech-nádech. Je tu tiché naslouchání, otevřenost... prázdnota... nic... Osvícení? 
 
Jak vražedné je přidělovat nálepky. Pak se stanete někým. V okamžiku označení živost ustrne v pojmu. "Můj zážitek osvícení!" Být živý, plně živý, znamená plynout bez překážek - zranitelný tok živosti bez odporu. Bez pocitu plynutí času. Bez nutnosti přemýšlet o "sobě" - co jsem a co budu. Naše štvaní se za zážitky je formou odporu. Naše touha po zážitcích je rezistencí vůči prostému bytí tady a teď.

Je to hučení letadla. Mlha. Jemně vanoucí vítr, kapající déšť, dýchání, hučení, pulzování, otevírání, zavírání, vůbec nic...

Je to taková úleva, když si uvědomíme, že nemusíme být ničím.

Autorka textu: Toni Packer, zdroj blog Joan Tollifson

 

Témata tohoto článku: bytí, tady a teď

Tisk


Přidejte komentář k článku: