Jóga Zářivé přítomnosti

"To, co je přítomno, je absolutní realita - není to to, co si myslíte, že to je." - Peter Brown

Jóga Zářivé přítomnosti
Nováčci mají tendenci přistupovat k józe takto: Zajímá mne, co bych mohl pro sebe díky józe získat. Potřebuji to najít; potřebuji najít určitou otevřenost; potřebuji najít jakousi transcendenci; potřebuji najít něco většího než já, silnějšího než já a mocnějšího než já. Potřebuji, potřebuji, potřebuji, potřebuji, potřebuji. Z toho vyplývá, že trpím nedostatkem, a to něčeho vnějšího, co mi chybí. 
 
Místo toho si všímejte své zkušenosti. Já jsem. Já jsem tady. Tato bytost existuje. Tato bytost je aktuální. Cítím to, tuto absolutní nepopíratelnou skutečnost a pravdu svého bytí, pravdu, že jsem přesně takový, jaký jsem. Jak bych mohl být něčím jiným? To mi dodává sílu. To dává pozici, která je ukotvením v pravdě vašeho bytí, autoritou vašeho bytí, která je naprosto skutečná a je zajedno se samotným bytím skutečnosti.

Myslím, že lidé mají ve zvyku ztotožňovat se se svým tělem, osobností, myšlenkami a emocemi, což není to, čím ve skutečnosti jsou. To, čím ve skutečnosti jste, je TO, co je zde, tato přítomnost, toto pole vědomí, tato bublina prožívání. 
 
Ve skutečnosti nemáte žádné tělo, nebo můžete říci, že vaše ztělesnění jsou všechny formy, které se objevují ve vašem prožívání. Ve skutečnosti nemáte žádné myšlenky. Máte hlubokou inteligenci, která nepoužívá myšlenky ani logické procesy. Funguje na základě absolutního vědění, okamžité integraci informací a vnímání provázanosti bez nutnosti procesního zpracování. 

To, s čím se běžně ztotožňuji jako s tělem, osobností a myšlenkami, jsou pouze aspekty mého ztělesnění, které se objevují, ale já jsem víc než tímto. Mé bytí není takto limitováno, stejně jako Peter Brown není pouze svou rukou. A tak vaše tělo, vaše osobnost a vaše myšlenky jsou zde stejným způsobem, jako je zde vaše ruka, ale vy jste mnohem víc, stejně jako já jsem mnohem víc než než mou rukou.  
 
Snaha přistupovat k duchovnosti z pozice ztotožňování se s tělem a myslí a osobností je častým problémem. Mohu si myslet: Ano, to je skvělé, tam venku je to jiné já, ale já jsem Peter Brown, malé staré já, které tu sedí, tato lidská bytost, která se snaží navázat vztah k tomu, co je tam venku. To je nepřesné, protože je to obráceně. 
 
Skutečné já není Peter Brown. Skutečné já je toto bytí, toto vědomí, tato přítomnost, která je právě zde. Z tohoto úhlu pohledu to všechno dává smysl. Všechno do sebe zapadá. Ale z pohledu Petera Browna, který se snaží navázat vztah s tím nějakým větším já, které je nějak tam venku, to nezapadá. Nefunguje to, protože to tak ve skutečnosti není. To je jedna z největších překážek jógy. Je orientovaná z hlediska těla/mysli, z hlediska identifikace jednotlivého člověka s ní. To není to, kým jste. Proto doporučuji uvolnit se do přítomnosti prožitku, procítit přítomnost prožívání. 
 
Nestarejte se o identitu, o to, zda jste to vy nebo co to je. Prostě vnímejte přítomnost prožívání. Když ji budete cítit velmi hluboce a plně, začnete se usazovat v její plnosti. Je tady. Je vším, co tu je. Vnímejte její inteligenci. Vnímejte její vědomí. Vnímejte její vitalitu. Není to nějaká neživá danost. Je to neuchopitelná, citlivá, vědomá, živá přítomnost, a TO je to, co skutečně jste. TO je vše, co tu skutečně je. A jóga je především o zkoumání tohoto jevu, této skutečnosti.

***
Přeloženo z knihy This That Is od Petera Browna.

Témata tohoto článku: bytí, tady a teď

Tisk


Přidejte komentář k článku: