Včerejší pochopení je celkem k ničemuPravda nebo Skutečnost nemůže být uskladňována a držena, nemůže být nashromážděna - ona se nehromadí a nenarůstá.

Hodnota jakéhokoliv vhledu, poznání či pochopení může být pouze v přítomném, vždy čerstvém a novém okamžiku.

Včerejší pochopení či uvědomění je celkem k ničemu. Teď je mrtvé. Teď již ztratilo svou vitalitu.


Je zbytečné pokoušet se držet nějakého vhledu, pochopení nebo uvědomění, jelikož pouze v jeho pohybu může být možnost vždy čerstvého a nového uvědomování Pravdy a Skutečnosti.

Myšlenka osvícení nebo sebe-uvědomění jakožto jedné události, která se stane jednou v čase nebo jakožto trvalého neměnného stavu či prožívání je chybným konceptem, domněnkou a vírou.

Porozumění nebo poznávání žije v přítomnosti, která nemůže být nikdy popřena. Důraz je kladen na aktivitu porozumění či poznávání, která probíhá v přítomnosti a nyní - nejedná se tedy o nějaký mrtvý koncept "Já jsem pochopil" nebo "Já vím" nebo "Já jsem realizoval".

Autor textu: Sailor Bob Adamson, překlad Joshi.

---
Tak vidíš na ničem nelpět, ničeho se nedržet a nechat vše probíhat v tichu a prázdnotě :))) Ostatně všímáš si nyní, že jsi prázdnotou a tichem, osvětlujícím vědomím, v kterém vše probíhá? Že jsi tím, co nelze uzavřít do žádného popisu či tvaru, že jsi tím, co je božské a zázračné? Toto uvědomění a poznání je přítomné a dostupné pro každého, všude a kdekoliv. Důvěřuj zářivosti svého Já. Ty jsi To právě teď. Zdravím tě,  Joshi.

Mám k dispozici ještě pár kusů knihy Sailor Boba "Vše je právě tak, jak to je" - knihu si můžeš objednat zde.

Témata tohoto článku: Sailor Bob

Tisk


Přidejte komentář k článku: