Pouze Toto - Sailor Bob Adamson

Předkládáme vám ukázku z knížky ONLY THAT obsahující životní příběhy australského učitele Sailor Boba. Kniha popisuje strastiplný život alkoholika a tuláka, kterého jeho hledání samasebe nakonec přivedlo do Indie k Nisargadattovi Maharádžovi. Toto setkání se ukázalo být klíčovým, přineslo pochopení a úlevu. Pochopení, které Sailor Bob velmi srozumitelně předává dál již řadu let.

Otázka: Jak se cítíte a fungujete jakožto jednotlivec ve světě?

Sailor Bob: Je to prožív-ání bez vytváření kohosi prožív-ajícího a čehosi prožív-aného.

Řeknu-li: „Já prožívám toto“, vytvořím tak pseudosubjekt, entitu, jednotlivce, který něco prožil. Ale prožív-ající by tu bez onoho prožív-ání nemohl být. Koncovka „-“ nám říká, že je tu něco, co se děje bezprostředně v daném okamžiku. Ono vidě, slyše, chutná, dotýkání, cítě. Vidě dříve než je vytvořen vidící a viděné.

Vidíte, že to nejsou oddělené věci – jsou to jen dva konce jedné hole. Prožív-ající by nemohl existovat bez prožívání a stejně tak by nemohlo existovat prožív-ané bez prožívání. Nemohl by existovat vid-ící bez vid-ění, ani vid-ěné bez vid-ění.

Takže vidíte, že pozorovatel a pozorované, prožívající a prožívané jsou vše jen pojmy. Jsou jen oním prožíváním. Takhle ve skutečnosti funguje to, co se tady děje. A kdybych nevytvořil vid-ícího, vidění bude přesto dál pokračovat stejně přirozeně jako předtím. A slyšení se děje stejně jako vždycky. Nemohu ho přiřadit žádné entitě, protože tu nemohu najít žádnou entitu s vlastní podstatou či nezávislostí.

Takže jsem bez vztažného bodu, bez středu. Ale jestliže ono vidění a slyšení stále pokračuje a já nemohu najít žádný střed, ze kterého bych viděl, musí to být ona prázdnota sama, ze které se toto poznávání děje. Prázdnota prosycená věděním, inteligencí.

přeloženo z knihy Only That, překlad: Jan

Témata tohoto článku: prožívání, Sailor Bob

Tisk


Přidejte komentář k článku: