Příběh osmý - Joshík má žízeň

Jednou, to se Joshík už zase moc těšil, že se uvidí s Gurumírou se stalo opět něco, co milý Joshík neočekával.

Razil si to kvapně celý natěšený k domku Gurumíry a v hlavě probíral, jestli snad už konečně dnes se TO stane, nebo jestli zase nic jako obvykle. Probíral to a probíral až zjistil, že mu cesta uběhla a on stojí přede dveřma Gurumírova domku.Chystá se užuž zaklepat, jak má ve zvyku, když tu si povšimne vzkazu připevněném velkým hřebem na prkenných dveřích. Čte:

VZKAZ PRO JOSHÍKA:

Šel jsem na pivo, níže nalezneš pár info, pozorně si to pročti a až ti to bude jasné, doraž za mnou.

Tu se Joshík zaradoval, že bude moci pít pivo se svým mistrem. Ale rychle se vrátil ke vzkazu a s napětím v očích a vůbec celém těle četl dále. Vkaz pokračoval takto:

1. nemáš na vybranou...
2. vše se děje, není tu však žádný konatel
3. myšlenky se objevují a mizí, není tu nikdo, kdo by je myslel
4. vše probíhá vždy v přítomnosti, minulost i budoucnost je přítomná pouze v přítomnosti, a i ta se odehrává v bezčasovém vědomí
5. vše je v pohybu, není tu nic stálého
6. není žádného já, není žádné individuality, vše je jen souhrn dějů a jevů neustále se měnících
7. co jednou vzniklo také zanikne
8. poznání pravé podstaty neleží v žádném objektu, prožitku nebo stavu
9. neexistuje žádný trvalý stav, všechny stavy se mění na pozadí
10. jev není sám o sobě špatný nebo dobrý, stejný jev může být v odlišném kontextu, času nebo vztahu dobrý i špatný
11. neosobní vědomí či pozornost toto vše pozoruje a uvědomuje si, vše v něm nebo na něm probíha jako odraz na nebo v zrcadle
12. toto neosobní vědomí je naprosto nedotčeno čimkoliv z projeveného světa
13. toto neosobní vědomí není žádnou identitou, individualitou nebo já
14. toto neosobní vědomí je základem všeho co existuje a z absilutního hlediska je jediným co existuje
15. toto neosobní vědomí existuje i v případě největšího zmatku či výbychu energie stejně tak jako při neexistenci žádných jevů
16. toto neosobní vědomí je popsáno myslí, ono samotné je však mimo jakýkoliv popis
17. toto neosobní vědomí nalezneš odvrátíš-li pozornost od jakéhokoliv typu externího či interního objektu, pocitu, stavu, vize či myšlenky. Je to bytí a existence. Vždy přítomné uvědomování.
18. toto neosobní vědomí tvoří tvou podstatu, vše ostatní (externí objekty, tělesné pochody, pocity, myšlenky atd.) v něm probíhá, mění se a zaniká
19. toto neosobní vědomí je zde, je Tebou a ty jej hledáním něčeho přehlížíš. Hledané je hledajícím.
20. Ty jsi tímto neosobním vědomím, bytím a existencí. Mysl však hledá v objektech, stavech či prožívání.
21. Uvědom si, jak vše probíhá v tomto vědomí a pozornosti a přítomnosti, jak se vše odehrává samo od sebe, aniž by tu byl někdo nebo něco, co by vše způsobovalo, řídilo nebo kontrolovalo
22. Nemůžeš dosáhnout něčeho, čím již jseš. Nejsi tělem, pocity ani myšlenkami či stavy. Ty se neustále mění, rodí a zanikají. Jsi mimo tvar, název, chuť, zápach či vůni, hmatový pocit či zvuk.
23. Jedině toto vědomí je přítomné a vše oživující. Všemu a všem společné a vše tvořící.
24. Tak pojď na pivo Joshíku, sedím u Žvanivého Kocoura, - Mirek.


Joshík dočetl vzkaz a užuž o tom chtěl o všem popřemýšlet, ale pak si vzpomněl na 24. sdělení, zaradoval se a řekl si, že 24 teda rozumí a upaloval, aby to stihl do hospody dříve než se objeví pochybovačné a hloubavé myšlenky.

Huráááá dnes budu pít s mistrem!

Témata tohoto článku: Příběhy Gurumíry

Tisk


Přidejte komentář k článku: