Odkud pochází mylný dojem oddělenosti? - Jean-Pierre Gomez

Jsi, a proto jsi sám Život. Podobně jako s ledem a vodou, žádný Život, žádné Ty. Tady a teď záříš jako To.

Klamná představa oddělenosti a duality pochází ze spirituálního a náboženského formování a společenského naprogramování. Hlavní náboženské proudy se zmocňují dětí již poměrně brzy. Zde jsou naprogramování a klamná představa ‘Bůh a já‘ vštěpovány a u většiny lidí je tato představa kultivována, dokud nezemřou.

Ve skutečnosti není žádný náboženský Bůh a žádné duchovní Já či Přítomnost. Všechna náboženství a celá spiritualita jen kultivují iluzi a fantazii. Viz klamné jako klamné. Vše, co kdokoliv kdy získal od duchovních a náboženských lidí a z knih, se stává osobní sbírkou představ a referenčním bodem k tomu, co je skutečné.

Láska, náklonnost k náboženským konceptům a přesvědčením jsou velmi silná pro duchovní a náboženské stoupence, uctívače a věřící. Pokud bude každý ‘věřit‘ v Boha a ty řekneš, Bůh není, rozhorlí se, když uslyší tak jednoduchou Pravdu, protože to jde proti jejich získaným náboženským pravdám, kterých se tak nesmírně drží.

Nikdo se nerodí náboženský či duchovní, to je jen získaná sbírka přesvědčení a psychologického formování, které je získáno od rodičů, náboženských knih a dalšího. Vezměme si za příklad dítě, které se narodilo do židovské rodiny a které je hned adoptováno do rodiny praktikujících muslimů. Za nějaký čas dítě začne věřit, že je nebo že se stal praktikujícím a uctívajícím muslimem.

Náboženství je iluzí vytvořenou člověkem. Je pouhým výtvorem člověka, výtvorem pravidel, které slouží ke kontrole a potlačování lidstva. Nemá nic společného se Skutečností. Ve skutečnosti, pokud budeš zkoumat, jasně uvidíš, že náboženští a spirituální lidé jsou paradoxně méně pravdiví ke svým stoupencům, protože nesdílí jednoduchou Pravdu - jsou ve skutečnosti hlavně motivováni uspokojením, peněžitou odměnou nebo duchovní lakotou.

Náboženští stoupenci jsou po tisíciletí obestřeni mimořádnými příběhy, mýty a náboženské formování a jejich vlastní kultura či společenský systém toto silně zrcadlí. Dnes jsou všechny národy nepopiratelně ovlivněny svými náboženskými přesvědčeními. Např. když se podíváš na jakoukoliv světovou politiku a také na finanční politiku některých zemí, uvidíš, že jejich víra je nepopiratelně přítomna v mainstreamu společenské kultury a politiky.

Tak se stávají z dětí slepí stoupenci, uctívači a věřící. Přesto že člověk je jen opicí nebo Homo Sapiens, dalším žijícím organismem spolu s ostatními žijícími bytostmi, vytvořil si Boha nebo Bohy, ve které by věřil, k nim se modlil – ze strachu a ignorance.

Co se stane, pokud někdo změní svá ‘přesvědčení‘? Nalezne něco nového, někoho jiného, ke komu by se mohl modlit, ho uctívat a zbožňovat. Nic se opravdu nezmění, jen objekt, koncepty a terč uctívání se změní. Někteří židé se stanou křesťany, někteří křesťané se stanou buddhisty atd. atd.

Je hodně lidí, kteří používají falešný koncept ‘Boha‘ pro své uspokojení, moc, kontrolu a chtivost. Ale člověk je jen oblečená opice, která věří, že je něco výjimečného. Jen klamná představa a názor. Co je na Zemi víc chtivého a sebedestruktivnějšího než živočišný druh nazývaný člověk?

Ve světě člověka, Bohem jsou peníze. Koncept posvátné přítomnosti nebo Boha jsou jen mrkví, která má nalákat lidi koupit zboží založené na víře a strachu. Pokud se blíže podíváš na sekty, kulty s duchovními vůdci atd., a na všechny jejich duchovní koncepty, z kterých si jednoduše „vyrobili“ duchovní Učení, uvidíš, že to je jen další větev, která vyrašila buď ze západního nebo východního náboženství, a kterou lidé pokroutili k obrazu svému.

Takže klamná představa oddělenosti a područí existuje jen díky duchovnímu a náboženskému vymývání mozků a společenskému naprogramování od útlého věku.

Lidé se zahalí duchovním závojem a neumí to lépe a jen málokdy si někdo troufne se jich zeptat najejich získané pravdy. Podívej se na španělskou inkvizici.

Ten, který nejde po vyšlapaných cestách a nenásleduje stádo slepých ovcí, nebude společností oceňován. Svoboda znamená Osvobodit se od připoutanosti na spiritualitě, náboženských konceptech, strachu, pravidlech a psychologickém vlivu a vidět Pravdu prostě, takovou jaká opravdu je.

Život je jedinou Skutečností. Nic jiného. To je opravdová Jednota.

Žádný Bůh ani duchovní přítomnost nikdy neexistovali. To, že jsi, že žiješ a dýcháš, to úplně stačí, to je opravdová zkušenost, která k sobě nic nepotřebuje. Vlastní existence se spokojí sama se sebou. Život sám je tou Realitou. Září svým vlastním bytím. Život je Jednotou přítomnou ve všem. Jeden Život, který se přirozeně vyjadřuje všemi žijícími věcmi.

Vědomí září jako čistá existence. To je pravdivá přítomná síla, kterou všichni dobře známe a kterou nepopiratelně rádi jsme.

Jsi, a proto jsi sám Život. Podobně jako s ledem a vodou, žádný Život, žádné Ty. Tady a teď záříš jako To.

Autor: Jean-Pierre Gomez, zdroj: http://www.you-are-that.com/

Překlad: Karla

Témata tohoto článku: nedvojnost

Tisk


Přidejte komentář k článku: