Oddělenost od celku - Wayne Liquorman

Wayne Liquorman je žákem Raméše Balsekara. Ve své knize „Acceptance of What Is - a Book about Nothing" („Přijetí toho, co je - Kniha o ničem") názorně vysvětluje, jak to s tou odděleností od celku je."Toto objevující se projevení je aspektem celku. Není to něco jako tragický omyl, který vytváříte svou nevědomostí. To celé neuvěřitelně bohaté, velkolepé, krásné, hrůzné, úžasné projevení, to všechno je aspektem Boha, aspektem celku. A je neskutečné v tom smyslu, že nemá žádnou nezávislou existenci. Neexistuje nezávisle na tomto živoucím Vědomí, nebo spíše je jeho aspektem. Mají všichni papírový kapesník - nejlépe nepoužitý? Děkuji.

Teď budu materializovat... (sroluje kapesník svými prsty do kuličky a drží ho mezi prsty a palcem.) Toto je Vědomí - Zdroj a Podstata všeho. Je to všechno, všechno, co kdy bylo, co kdy bude... Vědomí v klidu, Vědomí neprojevené, Vědomí bez atributů... nic... Nicota... Noumenon.

Je nekonečnou potencialitou, která se dosud neprojevuje jako žádná věc; a tak je ničím. Protože je nekonečnou potencialitou a ne vyprázdněnou pustinou, lépe řečeno je nekonečnou potencí, musí se - coby součást své přirozenosti - aktivizovat, uskutečňovat.

Nezáleží na tom, jestli to nazvete genezí nebo velkým třeskem; tohle je ten okamžik (vytáhne z papírové kuličky cíp, aniž by ho oddělil), kdy se nekonečná potencialita vytvaruje jako projevení, v oblasti jevů, v celé této tkáni života. V každém kousíčku! A všechno to vyvstane najednou. A tak z této neuvěřitelné potenciality vyvstane vesmír (vymodeluje tkáně galaktických systémů) a solární systémy, ze solárních systémů se vytvaruje (stočí výběžky toho, co je už vysunuté) tento planetární systém, a tento maličký planetární systém se vytvaruje do podoby Země, a z této Země se vytvarují všechny ty nejrůznější psychofyzické mechanismy. Vyvstanou a žijí kratičký časový úsek a pak se stáhnou nazpět (výběžky se zformují zpět do kuličky) do této bezmezné potenciality; a vytvarováním jsou z ní vytvářeny nové (vytáhne cíp na jiné straně papírové kuličky) ... takže tu máte tento konkrétní výčnělek (vytáhne pořádně velký výčnělek z kuličky) - můžeme ho nazvat ´vy´ - což je pouhý aspekt celého tohoto projevení v oblasti jevů.

Jednou z kuriózních věcí u tohoto aspektu, u tohoto konkrétního výčnělku je, že je nadán pocitem oddělenosti, pocitem, že on sám osobně jedná, a díky tomu pociťuje, že je svým způsobem oddělený od Toho. Ale TOTO je Jedinost. Je to součet všeho. Neexistuje žádné ´tohle´ (odtrhne cíp a drží ho ve vzduchu oddělený).

Existuje jen Toto (celek) projevující se, vysouvající ven bezpočet výčnělků, mnohé z nich považují sebe samy za oddělené, podléhají - chcete-li - hypnóze dojmu oddělenosti; ale žádná oddělenost tu není.

Všechno je spojené; všechno je touto Jediností. Neexistuje žádná dvojnost. Existuje jen prožívání dvojnosti; je tu pouze zdání dvojnosti; protože není prožíváno propojení, není nevnímáno, nepociťuje se. To ale nemůže změnit základní přirozenost věcí.

Základní přirozeností věcí je, že všechno co tu je, je Vědomí. Vědomí je to jediné, co existuje. A když tento konkrétní (papírový výběžek) psychofyzický mechanismus dokončí své stanovené období existence, znovu se zasune; a vy řeknete „Co se mu stalo?" To je ta základní otázka, na kterou by každý chtěl znát odpověď - co se bude dít MNĚ, až přestanu být vysunutý? :)

Takže nikdy nejste oddělení. Nikdy jste nebyli nic jiného než To (papírová kulička). Proto se vám nic nestane. To, za co se považujete (výčnělek), se stane tímhle (kuličkou) - všechny ty myšlenky a vzpomínky a zkušenosti, ke kterým došlo prostřednictvím onoho výběžku, nikam nejdou. Jsou stále ještě součástí celku. Všechno je i dál součástí celku. Odtud může vyvstat nový psychosomatický mechanismus (vytáhne cíp z jiné části papírové kuličky) a tady se docela dobře mohou projevit některé vzpomínky odtamtud. A má-li tento konkrétní výčnělek pocit, že on sám je tím, kdo jedná, má pocit já, pak prohlásí: „To jsou MOJE vzpomínky. Já žil před pěti sty léty :) . To byl můj život!"

Připravila: Lída

Témata tohoto článku: nedvojnost, Wayne Liquorman

Tisk


Přidejte komentář k článku: