Moje cesta k vyřešení duchovního problému - Jaroslav Kočí

Jednou z mých oblíbených knih v mém studentském období bezesporu patřila kniha textů a básní od Jaroslava Kočího, kterou uspořádal jeho žák Jiří Vacek.

Právě příběh Járy Kočího mne dával povzbuzení na cestě. Byl to pro mne jasný signál, že není nutné něco indického, něco plné sanskrtských a jiných termínů, a že to musí být jednoduché a dostupné i pro prostého a obyčejného člověka. Jsem proto rád, že zde mohu postupně vystavit zvukové záznamy a fotografie, které mi poskytl můj přítel Andrej. Považuji to za takový poklad naší české tradice pátrání po podstatě lidského vědomí a mysli.

AUDIO

1. část, mp3 ke stažení

2. část, mp3 ke stažení

3. část, mp3 ke stažení

4. poslední část, mp3 ke stažení

jara-koci

Nádherné foto zachycující Kočího s Drtikolem v pozdějších letech jejich přátelství:

koci-drtikol:

Odkazy na weby, kde jsou nějaké informace o Jaroslavu Kočím:

Životopis:

Další významnou osobností v souboru našich duchovních učitelů byl JAROSLAV KOČÍ. Narodil se v květnu r. 1908 v Bohumíně. Byl vyučen holičem. Již od mládí měl velký zájem o okultismus, telepatii, hypnózu, parapsychologii, ale i o astrologii. V r. 1928 se přestěhoval do Prahy, kde jej prof. Bořík seznámil s křesťanskou mystikou. Kočí se stal i členem spolku Psyché Karla Weinfurtera. V r. 1936 poznal Fráňu Drtikola, což jej podstatně ovlivnilo. Nastoupil vlastní duchovní cestu, doprovázenou mnoha mystickými stavy a psychickými projevy. Jaroslav Kočí se v r. 1937 oženil a v r. 1945 se přestěhoval zpět do Ostravy ke své ovdovělé matce. Pracoval tam jako odečítač spotřeby elektřiny a jako opravátor elektroměrů. Tam v Ostravě zahájil i svou literární činnost. Kočí byl jedním z poutníků na duchovní cestě, který dospěl k realizaci, ke splynutí svého vědomí se svým „Vyšším Já". Měl řadu stoupenců, kteří jej považovali za svého významného duchovního učitele, srovnatelného i s nejlepšími indickými gurui. Jedním z nich byl i Ing. Jiří Vacek, který také uspořádal jeho literární odkaz.

Z http://www.nabozenstvimoudrosti.cz/

Úryvek ze samizdatové knihy Járy Kočího"Moje cesta k vyřešení duchovního problému"

Pochopil jsem, že otázku "Kdo a co jsem Já" a i odpověď na ni, nosíme již současně v sobě. Pochopil jsem, že Pravda o nás a o Bohu je giganticky jednoduchá a že právě tato jednoduchost je tím nejtěžším problémem k pochopení. Velikého omylu jsem se dopustil tím, že jsem se domníval, že stačí toto každému říci, a tak ho uchránit zbytečného bloudění. V tom jsem naprosto neuspěl. Nejde to nikomu dát, dokud k tomu nedozrál sám dokud se k tomu sám nedopracoval vlastní zkušeností - ovládnutím mysli a jejím utišením, aby ji tak učinil způsobilou k pochopení Sebe sama v čistém Vědomí, které jest podstatou Boha.

z http://www.obrazkyprodusi.cz/sdileni/sdileni.php?text=03

Témata tohoto článku: čeští autoři

Tisk


Přidejte komentář k článku: