OPAKOVANÉ PLATBY

Pro prodej Členství STAVÍM SI VLASTNÍ ONLINE KURZ prostřednictvím webového rozhraní zivotvpritomnosti.cz prodávajícím – Josefem Šílou, IČ 70347417, se sídlem: Starokolínská 132, Praha 91 19016 (dále jen „Prodávající“)

S Vaším souhlasem, který mi udělíte zaškrtnutím příslušného okénka pro souhlas s opakovanou platbou přímo v objednávkovém formuláři, využívám jako Prodávající při prodeji Členství STAVÍM SI VLASTNÍ ONLINE KURZ opakované platby (tj. automatické strhávání plateb z platební karty, tzv. reccuring payments), a to po dobu trvání Členství v klubu. Pro realizaci opakovaných plateb využívám platební bránu GoPay společnosti GoPay s.r.o. Opakované platby se týkají jen některých variant Členství, přečtěte si prosím podrobně tyto podmínky.

1. Zaškrtnutím souhlasu udělujete souhlas:
se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup. Společnost GoPay s.r.o. nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

2. Společné informace pro všechny opakované platby u jednotlivých typů Členství a možnost skončení Členství:

2.1. Jakmile v rámci první objednávky konkrétního Členství odsouhlasíte opakovanou platbu, do 3 pracovních dnů Vám pošlu do mailu potvrzení, že opakovaná platba byla založena. Dokud neukončíte své Členství (nebo ho nezměníte na jiný typ), pak vždy první den nového členského období (tj. například u měsíčního – 30denního členství je to 31. den, 61. den atd. po začátku Členství) dojde k automatickému strhnutí platby za členství (konkrétní částky uvádím níže).

2.2. Pokud mi nejpozději 3 dny před skončením Členství (tj. například u Členství končícího v pátek nejpozději ve středu) nenapíšete na mail joshi@zivotvpritomnosti.cz, že své Členství již nechcete dále prodlužovat, a chcete jej ukončit, dojde automaticky k prodloužení Členství na stejné období a ke strhnutí opakované platby za toto období.

3. Parametry opakované platby:

Jde o platbu za měsíční předplatné (tedy 30 dní počínaje dnem první nebo každé opakované platby). Platba se strhne vždy 1. den měsíčního Členství (tedy 1. den, 31. den, 61. den atd) a to po celou dobu trvání Členství (dokud Členství neukončíte – viz odst. 2.3.).
Strhávána bude fixní částka, ve výši 1000. Kč při každé jednotlivé platbě. Pokud dojde ke změně ceny Členství, budete o tom předem informováni mailem a sami se rozhodnete, zda budete v Členství dále pokračovat anebo jej zrušíte. Pokud se rozhodnete neprodloužit Členství o další měsíční období, je nutné, abyste mě mailem zaslaným na joshi@zivotvpritomnosti.cz o zrušení členství informovali nejpozději 3 dny před koncem aktuálního měsíčního období. V případě, že mě budete o zrušení členství informovat později, dojde ještě ke strhnutí nejbližší platby a prodloužení o jedno měsíční období. Poté bude zrušeno Členství i opakovaná platba.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.5.2020