Vědomí mluví - Raméš Balsekar

„Nejsem zodpovědný za své jednání?"Výňatek z knihy Raméše Balsekara „Vědomí mluví"

Návštěvník: Dala by se tato analýza použít i jako filozofické zdůvodnění odmítání odpovědnosti vůči společnosti? Že když někoho zabiju, tak prostě řeknu „Nejsem za to zodpovědný?"

Raméš Balsekar: Znamená to, jinak řečeno, že nezabíjíte pouze proto, že se bojíte odsouzení a uvěznění? Je to tak?

N: Řekněme, že bych prostě nejednal sociálně odpovědným způsobem. Jednoduše bych žil svůj život a nestaral se o nikoho dalšího a jen...

RB: Předpokládejme, že by vám Bůh řekl „Dobrá, můžeš si dělat, co chceš, a nestihne tě žádný trest ani v tomto světě, ani v tom příštím." To, nač se vás ptám, je, jestli vezmete kulomet, půjdete ven a začnete zabíjet druhé lidi?

N: Ovšemže ne.

RB: V podstatě říkám, že nemůžete udělat nic, co neodpovídá vaší vrozené povaze, což je termín pro charakteristiku vašeho organismu. Každý organismus byl stvořen s určitými vlastnostmi a narodil se konkrétním rodičům. Vaše vlastnosti byly předurčeny, vaši rodiče byli předurčeni, vaše okolní prostředí bylo předurčeno, tím byla předurčena i vaše podmíněnost. Takže byla předurčena vaše povaha i vaše výchova.

Kolik tedy máte skutečně svobodné vůle, jste-li takovýmto způsobem limitován? Když vás omezují vaše vrozené vlastnosti a podmíněnost vaším okolím, nutně vás to přiměje dělat určité věci a jiné nedělat.

To je důvod, proč říkám, že nevyrazíte ven a neuděláte něco hrozného, i kdyby vám slíbili, že vás nepostihne žádný trest. Není to možné. Na druhé straně nějaký patologický případ, někdo, kdo přirozeně inklinuje k tomu, aby hrozné věci dělal, nepotřebuje nauku, jako je tato, aby ho to přimělo udělat něco strašného. On jinak jednat neumí. Tento organismus byl stvořen, aby mohlo dojít k jistým hrozným věcem. A tyto hrozné věci jsou součástí chodu Celku.

Témata tohoto článku: knihy, Raméš Balsekar, vědomí

Tisk


Přidejte komentář k článku: