První advaitová show

O nedualitě, nepřítomnosti jednotlivce a ozdravení života advaita védantou (konečným poznáním) se "Sailorem" Bobem Adamsonem.

Na The Podcast Network (volně přístupné a často aktualizované knihovně audiozáznamů) bude každý týden probíhat advaitová show Camerona Reillyho s hostem "Sailorem" Bobem Adamsonem, který bude mluvit o odkazu šrí Nisargadatty, učení neduality v běžném, denním životě.

The Advaita Show #001
z 17.srpna 2005 Pozn.: otazníky označují místa, která jsem nedokázal přeložit.

Vítejte na zcela první advaitové show na Podcast network, já se jmenuji Cameron Reilly a budu vás jí provázet, ale nebudu v ní příliš mluvit, což bude zcela jistě docela příjemná změna.. S advaitou jsem se poprvé setkal před 15,16,17 lety, už je to pravděpodobně 17 let, když jsem potkal muže, který bude v této šou mluvit nejvíce, Sailora Boba Adamsona. Říká se mu "Sailor" Bob, protože byl .. (námořníkem?:) ..

Bobovi je nyní přes 70 let a žije v Melbourne v Austrálii. Když jsem poprvé potkal Boba, byl jsem velmi ? mladým mužem, setkal jsem se s ním v osmdesátých letech, byl to myslím rok 1988, 1989, tak nějak a pamatuji se, vše co si pamatuji z toho setkání, jednu věc kterou řekl, že všechny tvé problémy se týkají tvé mysli a ty za ní nejsi zodpovědný. Tvá mysl je něčím, co se na Tobě objevuje, není tím čím jsi.

A něco z toho, co řekl mne oslovilo a vedlo k prozkoumání podstaty advaity, učení neduality. Advaita je velmi starým učením, uvnitř Hindské tradice, které si bylo předáváno během let, není příliš známé, je něčím co se objevovalo jen na velmi malém území, z nějakého důvodu, domnívám se, že kvůli ? v tomto učení a kvůli tomu si Advaita nezískala takovou popularitu jako mnoho jiných filozií z té části světa. Ale je něčím, co se mnou bylo po celých těch 17 let a tak jsem si řekl, sakra, mám tuhle Podcast síť a možná je to příležitost nechat Boba mluvit a já to každý týden nahraju a podělím se o to s vámi a vy si to můžete pustit. Takže, bez nějakého dalšího zdržování, dovolte mi představit vás mému učiteli, "Sailoru" Bobu Adamsonovi.

Cameron: Ok, dobrá, tady je Cameron, sedím zde s úmyslem poprvé nahrát Neduální show nebo advaitovou show, už si nepamatuji jak jsme to chtěli nazvat.. a já zde sedím se Sailorem Bobem, poprvé jsme se s Bobem setkali před zhruba 16,17 lety, mně bylo tehdy asi 18 let a Bob mne představil subjektu neduality. Tak Bobe, co kdybychom začali tím, že by jsi řekl lidem něco o tom, jak jsi se dostal ke studiu neduality.

Bob: No, není na tom co studovat, ale já se k tomu dostal tak, že jsem měl problém s alkoholem a to mne přivedlo na sezení.. ? ..přestal jsem pít, ale zanedlouho jsem zase začal pít. Vrátil jsem do protialkoholního kroužku.. a přestal znovu pít a někdo mi tam dal knihu, která se jmenovala .. ? .. napsaná byla katolickým knězem, který byl alkoholikem a v úvodu té knihy prohlásil, "nám alkoholikům je dána druhá životní šance". To mne zasáhlo jako blesk, protože .. ? .. a pod touto větou, "nám alkoholikům je dávána druhá životní šance" bylo připsáno "a jak tuto druhou šanci využijeme?". A to bylo jako druhý blesk.. ? ..do té doby jsem ničemu nevěřil. Na těchto setkáních jsme si povídali i o Bohu, kdo to je, jak tomu rozumíme.. ? ..co je to co nám dává tuto druhou šanci, existuje něco jako Bůh, duch nebo tak podobně? A to se stalo nejdůležitější věcí v mém životě.. ? ..dostal jsem přes to ke křeštanství, zajímal jsem se o knihy, hledal tento subjekt v novinách.. Myslím, že to byl rok 1961 kdy jsem přestal s pitím a v roce 1962 sem přišel Maháriši (zřejmě jiný než Ramana Maháriši?).

Cameron: Takže v šedesátémdruhém když se Beatles zajímali? o Mahárišiho, tak tě jen kopírovali?

Bob: :-).. ? ..takže jsem začal meditovat.. ? ..1970, v novinách indický chlapík a něco mi říkalo, že bych se za ním měl jet podívat?, ..1975.. ?..a ti mi nabídli knihu, kterou jsem si nepřečetl, ani jsem se do ní nepodíval.. (potom S.Bob mluví zřejmě o knize Nisargadatty, pak se zmiňuje o nedualitě, jednom Bohu, Přítomnosti v různých duchovních tradicích a připomíná, že to vše musí být jediným, že všichni mluví o jedné věci.. o vědomí, které je právě nyní, o Tom co je za koncepty. Vše je tím.. a dále prochází terminologií jednotlivých duchovních tradic, které To popisují různými slovy.. o Prázdnotě)

Cameron: Dovol mi jednu otázku, co si myslíš o tom, čemu mnoho lidí říká duše?

Bob: Duše vyvolává dojem, že jde zde o něco utajeného, nemůžu o ničem říct "to je má duše".. není to nijak oddělené.. je to ve své podstatě stále celé.

Cameron: Takže co říkáš je, že zde není nic, co by náleželo jednotlivci, jako jeho individualita, ten koncept, který mnoho lidí nejspíš popíše jaku duši, která náleží jednotlivci?

Bob: Ano, není.. zaprvé tu není žadný jednotlivec, vůbec žádná entita či osoba.

Cameron: A mnoho lidí nejspíš ztotožní svou duši s myslí, ale tvým pohledem je, že mysl není statická (nehybná), je to to co říkáš?

Bob: (ticho.. ) já nemůžu ani najít něco čemu lze říkat mysl, oddělená od myšlenky.. a myšlenka není konstantní (stálá), takže, může zde být perioda, kdy jsou myšlenky zastaveny.. ? ..to je zde čistá inteligence, která stále registruje vše takové jaké to je a ví.. (pak mluví o dětech které se učí mluvit, které tvrdí že je vše jejich.. o minulosti jako paměti a budoucnosti, dobrém a zlém.. a že, když se to člověk jako dítě učí, tak rozlišuje mezi sebou a tím "co nejsem já", a že z toho pochází dojem oddělenosti, ze kterého pochází pocit ne-bezpečí a vznikají potíže. Že odtud přichází potíže - hledáme bezpečí, celistvost, úplnost, ale problém je, že hledáme něco od čeho jsme nikdy nebyly oddělení.. to že přichází z myšlenky jsem oddělený, jsem něco (někdo), že si o sobě vytváříme nějaký obraz, který nazýváme egem, který lze pak popisovat jako dobrý nebo zlý, šťastný, smutný, ze všech zkušeností které jsme měli.. a když pak přichází na konflikt, jsme stále v potížích. Naproti tomu přirozený stav.. ? ..tam není "mělo by to být tak nebo onak"..)

Cameron: Takže si myslíš, že je advaita filozofie, kterou mnoho lidí bude mít za obtížné přijmout?

Bob: Mnoho lidí to shledá obtížným, neboť věří v myšlenku oddělenosti a nepodívají se blíž, protože si myslí, že když přestane mysl fungovat, že se roztříští..

Cameron: Takže, k čemu vedlo tvé setkání s Nisargadattou, jak bys popsal to, co se změnilo po setkání s tímto učením?

Bob: No, bylo to zmizení celého mého psychologického utrpení, celých těch celoročních stresů se vším tím, co k tomu patřilo.. toho bránění se a problému, který se stupňoval a byl zapříčiněn ideou "já", ega..

Cameron: ..takže, jakmile jsi přestal o sobě uvažovat jako o odděleném jednotlivci, který má kontrolu nebo se snaží o kontrolu sám nad sebou, jsi zjistil, že tyto psychologické problémy sami od sebe zmizely?

Bob: Ano.. není zde nic jako oddělená entita, jednotlivec.. ? ..když zde nemůžu najít žádnou entitu, znamená to, že jsem prázdný, ačkoli stále vidím, slyším, funguji.. takže to sama prázdnota dění zaznamenává, ne já. Takže i když nyní použiju slova "já", nebude zde žádná oddělená entita.

Cameron: Takže, není-li žádná oddělená entita, jak definuješ kdo jsi?

Bob: (odpovídá ale já nerozumím téměř slovo)

Cameron: Ok, tedy.. na logické úrovni to myslím dává smysl, myslím, řekneš-li lidem, že nejsou tělem, že nejsou myšlenkami které se objevují, to vše je, myslím, celkem akceptovatelné, tak proč většina lidí není schopna přijmout tuto zřejmě hodnotnou pravdu? V čem je problém?

Bob: ..no já si myslím, že se nedívají, je to věc toho podívat se a vidět a tito lidé mají o sobě nějakou představu a bojí se ji překročit, že se rozbije.. ? ..takže jde o strach se podívat, ale ono to nevyžaduje mnoho úsilí se podívat a vidět na vlastní oči, prostě to musíš vidět na vlastní oči a jen na vlastní oči, je to snadné.. ? ..opakuj si nyní slovo "já" nebo jakékoli jiné slovo, a pak se zastav, a v té pauze mezi opakováním, tam není žádné slovo tak rozeznej, že vidění se stále děje, nic se nemění kromě toho, že neprobíhá žádné myšlení.. ? ..a když se lidé snaží tuto mysl zastavit v meditaci, tak si neuvědomují, že registrace dějů stále probíhá, a oni si myslí, že to je mysl, ale ona není. To je rozdíl mezi myšlením a čistou inteligencí, která je aktuálním bytím nebo věděním.

Cameron: Takže jaký je tvůj pohled na svobodnou volbu (realizování přání), to by znamenalo, že nelze svobodně volit, není-li tu jednotlivec, který by mohl kontrolovat své myšlenky.

Bob: Přesně tak, není tu žádný jednotlivec, který by mohl kontrolovat své myšlenky, nelze svobodně volit.

Cameron: Takže, je-li pravda tak snadná a zřejmá, proč se náboženství ubírají tolika různými cestami?

Bob: Pokud se podíváš zblízka na náboženství uvidíš, že tam vše je, ale oni od Toho lidi odvádí. Není nic tak snadného jako To, ale povahou mysli je rozdělovat.. ? ..to které rozděluje nebude nikdy rozumět nedualitě.

Cameron: Takže, potom co jsi potkal Nisargadattu a on ti předal toto učení a ty jsi prožil toto opadnutí konceptu (oddělené) individuality, skončil tím tvůj život, jen jsi od té doby levitoval nad polštářem po následujících 34 let? Já si myslím, že si mnoho lidí bude myslet, že pokud se vzdáš konceptu individuality, konceptu svobodného přání (volby), život se zastaví, byla to tvá zkušenost?

Bob: Ne, život jde dál a hodně důležitých věcí se stane, všechny ty vzlety a pády, dramaty a trauma se dál dějí ale bez přilínání k nim, které se předtím dělo v mé mysli, nyní přijímám vše tak jaké to je, bez přání a odmítání a ony samy od sebe mizí, ne, jaká že byla otázka?

Cameron: Mluvíme o tom, že mnoho lidí, pokud se přestanou zabývat myšlenkou svobodné volby a konceptem, že jsou individualitou, tak, protože s tím jde ruku v ruce mnoho věcí, život se točí okolo individuality, svobodné volby, snahy dát svému životu nějaký tvar, pokud s tím konceptem přestanou, nezastaví se pro nás život a nestaneme se zeleninou kdy již nic neděláme?

Bob: Nene, poznáme více to co je, více právě probíhajícího života, protože nynější živoucnost (:-) se může dít jen v tomto okamžiku. Toto je současnost, toto je.. ? .. a protože neztrácím svůj čas dlením u minulosti nebo v myšlenkách na budoucnost, tak žiju. Žijeme často ve vzpomínkách, očekáváních, ideách a konceptech které se nestanou.

Cameron jako uvaděč: A v tomto okamžiku nám zvoní telefon a Bobova manželka ho zvedá a povídá si s někým, o čemž se dozvíme, až jejich konverzace skončí, takže já doufám, že jste si to užili a něco si z toho odnesli a my se s Bobem setkáme znovu za týden v našem novém pravidelném pořadu a řekneme si něco více o Advaitě, nedualitě.. a já doufám, že si nás znovu naladíte, tady je Cameron Reilly.

Promiňte mi prosím sníženou kvalitu překladu, zvlášť u této první show je Bobovi obtížné rozumět. Děkuji za pochopení, MD.
Zdroj: 
http://advaita.thepodcastnetwork.com/

Témata tohoto článku: advaitová show

Tisk


Přidejte komentář k článku: