Prožívání ničeho - Nisargadatta Maharadž

Základní pravda, kterou učí velcí advaitoví mistři, je v podstatě stejná, což se také vzhledem k tomu, že tu je pouze jedna Skutečnost, dá očekávat.

Nisargadatta Maharadľ

POZNÁMKY EDITORA:

Jednotliví učitelé kladou rozdílný důraz na různé aspekty tohoto učení a pro tento účel využívají nepatrně odlišná označení nebo používají tyto pojmy podle toho, jak se to hodí jejim účelům.Termíny jáství a podstata bytí, které jsou v těchto rozhovorech použity, slouží Maharadžovi jako způsob, kterým označuje omezené stavy pochopení,které jsou v základě založeny na vjemu oddělené totožnosti, vycházející z považování sebe sama za tělo. Jsou zcela konceptuální. Maharadž často oba termíny zaměňuje. Jindy však v odkazu na zřetelnost, kterou chce vyjádřit, označuje podstatou bytí nějaký vyšší stav, který vyvstává poté, co dojde k transcendenci "jáství", a který je roven projevenému vědomí.

Maharadž také přiřazuje podstatu bytí k vědomí nebo pravému vědění a podle něho se stále jedná o výtažek pěti elementů (zakořeněný ve hmotě). Prohlašuje: "Toto poznání 'já jsem' neboli 'podstata bytí' je plášť iluze, který je přehozen přes Absolutno.Proto poté, kdy je brahma překonáno, je tu pouze Parabrahma, kde není jediná stopa po poznání 'já jsem'." Stav "podstaty bytí" je jasně nedokonalý přechodný stav pochopení, jak je také jasně patrné z Maharadžových následujících slov: Světci a proroci nejprve rozpoznali pocit 'bytí'. Potom meditovali a spočívali v něm a nakonec jej překonali, co vyústilo v jejich konečnou realizaci".

Zatímco "jáství","podstata bytí" nebo "pravé vědění" má tělesný základ,který zase vzniká z fyzických elementů, Absolutno leží za veškerou "hmotností"a nemůže být vůbec nikdy popsáno. V Absolutnu člověk nemá žádný prostředek,kterým by učinil jakákoliv prohlášení. To, co jsem v absolutním pochopení,není možné jakýmikoliv slovy sdělit. V tomto konečném uvědomění nemá nikdo jakékoliv vědomí o tom, že je přítomen. Samotný přítomný okamžik v Absolutnu není. Maharadž nás učí, že po překonání individuálního vědomí a spočinutí v univerzálním projeveném vědomí dojde k uvědomění, že toto univerzální vědomí leží uvnitř Neprojevu neboli Parabrahma, což je označení pro "princip, který nebyl zasažen rozpuštěním vesmírů" a je ne-stavem. Rovněž tak říká:"Prosím vás pochopte to jasně, že Vy, Absolutno zbavené jakékoliv tělesné identity, jste kompletně, dokonalí a Nezrození." V jeho učení vy, jako Absolutno,nikdy nemáte anebo jste neměli žádné zrození. Všechny formy jsou výsledkem pětielementární hry.Parabrahma leží za obojím, tedy jak za dualitou, tak i ne-dualitou, protože je tu před prostorem a časem (můžeme pouze určovat dvojnost nebo ne-dvojnost uvnitř fyzicko-mentální oblasti, tj. uvnitř vědomí). Je to Absolutno neboli Konečný Subjekt, kterým jste, protože tu není více nikdo nebo něco, ani ne vědomí, jež je možné zakoušet. Nakonec je zde třeba poznamenat, že další moudří světci používají podobně jako autoři klasických védských písem také termíny "jáství" a podstata bytí (ovšem s velkým P) jako záměna pojmu Parabrahma neboli Absolutno a Absolutno je pojato jako Vědomí (s velkým V) a zásadně označováno termínem "Já" (např. u Šrí Rámana Maharišiho) a jako "Já-Princip" (u Šrí Átmanandy).

"Ani toto vědomí není vše a ono nebude trvat po celou dobu. Zjistěte, jak toto vědomí vzniklo, nalezněte zdroj vědomí... Co je toto tělo? Tělo je pouze nakupení potravy a vody. Proto jste něco, co je odloučené jak od těla,tak i od vědomí." - Šrí Nisargadatta Maharadž

Témata tohoto článku: knihy, prožívání

Tisk


Přidejte komentář k článku: