Proč se někteří duchovní praktici chovají jako pitomci? - Ken Wilber

Ukázka z časopisu Baraka.

Proč se i někteří pokročilí duchovní praktici občas chovají jako pitomci?

Wilber: Pokusil jsem se naznačit, že v rámci duchovního vývoje se odehrávají změny v rámci dvou různých procesů, kterým můžeme říkat třeba proudy a toky. Proudy jsou různé linie vývoje, například rozvoj myšlení, rozvoj emocí, rozvoj mezilidských vztahů, duchovní rozvoj atd. Každý z těchto proudů prochází odlišnými fázemi či vlnami. Průzkum naznačil, že každý z těchto proudů se může vyvíjet odlišným tempem. Můžete být velmi pokročilý v jednom, třeba na duchovním poli, a opožděný v druhém, třeba v oblasti emocí nebo vztahů s lidmi. A za druhé, přestože se tyhle proudy vyvíjejí různým způsobem, procházejí stejnými fázemi. Například se vyskytují ve své nezvládnuté, obvyklé a zvládnuté formě. Máme tu tedy spoustu různých proudů vývoje, které ovšem sdílejí stejná základní formy duchovního otvírání. Někdo pak může být v něčem velmi na výši, ale zároveň "pitomec". Více o tom píši v připravované knize "The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slighty Mad".

Ale abych hovořil k věci. Máte pravdu, mnohé velké duchovní tradice vychovávají lidi k hlubší duchovnosti nebo k rozšířenému vědomí a vnímání, nebo ke zvládnutým emocím, jako je soucit nebo láska, ale opomíjejí rozvoj emocí nebo schopností komunikace. Známe pokročilé a zkušené meditátory, kteří jsou nepříjemní lidé. No a to je podle mne doména západních forem psychoterapie a místo, kde můžete použít Freuda i Buddhu dohromady.

Každý, kdo delší dobu medituje, ví, že se občas věci zhorší. Někdy se objeví neuróza, jindy se vynoří něco mnohem hlubšího a horšího, než to, proč člověk začal meditovat. Proč to tak je?

Wilber: Ano. Lidé někdy přestanou meditovat, protože je to na ně příliš náročné. A když přestanou, věci se zhorší. Protože jejich citlivost, vnímavost se meditací prohloubila. Běžné jsou i situace, kdy zkušení meditátoři, kteří jinak fungovali bez problémů, protože pracovali na těch poměrně bezvýznamných, ale když se jejich meditace prohloubila, zjistili, že teď musí vyřešit špatnou karmu, protože kdysi zabili dvanáct jeptišek. Přeháním, samozřejmě, ale o to jde. Některé hlubinné problémy se vynoří teprve po delší praxi. To některé lidi mate, protože to vůbec nevypadá jako "pokrok". Je to jako s omrzlinou - necítíte nic, ale jakmile ji ohřejete, začne to bolet. Meditace, když se umí, je takové rozehřívání a probouzení a obvykle skutečně bolí.

Více na http://www.baraka.cz/baraka/Baraka/b_1/b_1_kosmos.html

Témata tohoto článku: Ken Wilber

Tisk


Přidejte komentář k článku: