Přijetí iluze a iluzorních jevů - Raméš Balsekar

Pravé pochopení přijímá, že neprojevené je současně obojím, že neprojevené překračuje projevené a je v projeveném imanentní, takže mezi nimi není žádný rozdíl.V knize "Mír a harmonie v každodenním životě" Raméš říká:

Pravé pochopení přijímá, že neprojevené je současně obojím, že neprojevené překračuje projevené a je v projeveném imanentní, takže mezi nimi není žádný rozdíl. Jinak řečeno vnímá se, že nic není přijatelné coby skutečné a nic není nepřijatelné coby iluzorní, a výsledkem je rozvinutí jisté lhostejnosti v důsledku poznání, že dělat nějaký rozdíl mezi žádoucím a nežádoucím znamená jen zaplétat se, což nutně přináší jen utrpení.

Prožívání jednoty bytí může nepochybně proměnit vztahy člověka v jeho každodenním životě a hluboce změnit způsob, jakým přijímá život i smrt. Prožívání jednoty všeho existujícího prohlubuje soucítění, odstraňuje všechno posuzování a obviňování sebe sama či druhých a vyvolává schopnost vidět sama sebe jen jako jednoho z účinkujících ve věčném dramatu.

Skutečné pochopení přijímá všechno, co život přináší, na každou zkušenost reaguje bez jakéhokoliv odporu nebo odmítání, a ponechává mysli svobodu myslet, včetně svobody dělat si starosti! Když se dvojice protikladů přijmou jako základní princip života a jeho prožívání, nedochází k preferování a hodnocení a všechno začne být průzračné a transparentní.

Dualitu, která je základem života, mudrc přijímá a je zakotvený v míru a klidu, zatím co se vyrovnává s radostmi a trápením života úplně stejně, jako každý běžný člověk. Až do konce svého života pokračuje ve své existenci v oblasti jevů, dokonale sžitý s čímkoliv, co může nastat. Mudrc zakotvený v moudrosti nejzazšího Pochopení přijímá jakoukoliv momentální radost nebo bolest jako to, co bylo předurčeno, jako záměr Zdroje. Proto jeho mír a harmonie nejsou nikdy ničím narušeny. Bez obav přijímá všechno, co mu vstoupí do cesty, přijímá změnu jako samotný základ života, jako součást celkového dění, stále zůstává v jednotě s tím, co je podkladem všeho života a co zahrnuje člověka i přírodu jako jediný celek, jímž vesmír je.

Veškeré jednání, k němuž v tomto okamžiku dochází, je součástí toho, co v tomto okamžiku Je.

Přijmout svět smyslů i představ plně, aniž by se cokoliv preferovalo nebo odmítalo, je skutečně pravým osvícením.

Připravila: Lída

Témata tohoto článku: Raméš Balsekar

Tisk


Přidejte komentář k článku: