Popis nemůže být nikdy tím, co popisuje - Sailor Bob Adamson

Prázdnota, plná inteligence (vědění), může být užitečným ukazatelem či popisem, ale vězte, že popis nemůže být nikdy tím, co popisuje. Je to skvělý ukazatel pouze pokud je v pozorování nebo vidění uvědomována a rozpoznávána přítomnost této přirozené prázdnoty.Všechny věci přicházejí, objevují se a vracejí se do této přirozené prázdnoty. Přicházení a odcházení věcí je pomíjivé, ale vědomá prázdnota je prázdná a nepřichází a neodchází. Je prázdná a není věcí. Nemůže být nikdy zaplněna nebo vyprázdněna od věcí, protože věci objevující se v prázdnotě nemají samy o sobě žádnou nezávislou podstatu. A tak ve skutečnosti věci jsou touto prázdnotou, která se může jevit jako odlišná. Každá věc, která je vnímána či pozorována je prázdnotou.

Problém může nastat pouze pokud jsou věci - což zahrnuje i takzvaného "pozorovatele" - považovány za jiné či oddělené od této přirozené prázdnoty.

Sebezářící přítomné vědomí není výsledkem úsilí. Není zapotřebí zkoušet dělat něco s očekáváním, že se najednou vědomí objeví. Přítomné vědomí je tu neustále, ať už je či není poznáváno, či zdánlivě ztraceno. Není to něco, co může být zničeno nebo vytvořeno. Myšlení a názory jsou jako mrak, který zdánlivě zničil či blokuje slunce. Přítomné vědomí je zde nyní neustále a spočívá ve své přirozenosti prosté názorů, domněnek a představ. Uvědomujte si to znovu a znovu a realizujte, že tak tomu je neustále, a že tak je to nahlíženo nepřetržitě, nedbaje na to, co se objevuje a mizí. Sebeznající, sebezářící - prostě toto, nic jiného.

Témata tohoto článku: Sailor Bob

Tisk


Přidejte komentář k článku: