Odevzdaný život - Samarpan

Žádání či přání něčeho, co není zde, znamená utrpení. Po celé životy se honíme za sny, ale k cíli hledání dospějeme pouze když jsme v klidu a tichu.

Žádání či přání něčeho, co není zde, znamená utrpení. Po celé životy se honíme za sny, ale k cíli hledání dospějeme pouze když jsme v klidu a tichu. A takový je nyní i můj život - život v míru, bez přání, beze snů a dychtění, rovněž bez duchovních ambicí. Vše je pryč. Zůstalo jen TO. Po tom jsem toužil. Každý po tom touží. TO je naplněním.

Samarpan

Z citací:

• Nezáleží na tom, co děláš... tvůj život bude vždy probíhat, jak probíhá.

• Nezáleží, jaké pocity užívá mysl aby tě udržela u kontroly. Dokud jsi ochoten pociťovat, co cítíš, myšlenky nemají moc.

• Jedinou prací mysli je pomáhat nám s navigaci v tomto světě.

• Nechte být každou představu o tom, že by jste měli dělat něco jiného, než zrovna děláte. Prostě jen dělejte to, co zrovna děláte, aniž by jste o tom přemýšleli.

• Náš program je podivný. Ale jakmile zcela přijmeme způsob jakým probíhá a nebojujeme s ním - ztrácí sílu.

• Mysl nemůže vyřešit (pochopit) jak žít život.

• Když víte, že nevíte, život se stává dobrodružstvím.

• V okamžiku řekněte "Ano" všem pocitům a jste osvobození od mysli.

• Nikdy to není ten "spravný" či špatný způsob. Ať již je to snadné a zábavné nebo obtížné a plné učení.

• Nemusíme vědět jak žít - život se o detaily postará.

• Dokud neotevřete ruce a nenecháte vše jít, nezakusíte odevzdání.

• Život plyne svým způsobem. Jelikož nemáte žádnou kontrolu, netřeba se znepokojovat.

• Já nikam nejdu. Jsem vždycky tady, jen scény kolem mě se stále mění.

Ze života:

Samarpanovo hledání začalo brzy v mládí a zodpovídání otázek smyslu života se pokoušel nejprve najít na teologickém semináři. Záhy si ale uvědomil, že kněžství není ten nejsprávnější způsob jak se sblížit s Bohem. Dále studoval psychologii a nějakou dobu pracoval v poradně. Poté vystřídal řadu zaměstnání. Nakonec se odstěhoval do Oregonu a usadil se poblíž mystika Osha a přijal jméno "Samarpan" (odevzdaný).

Během retreatu s Gangaji si Samarpan jasně uvědomil, že tu nikdo není, žádná osoba, žádný Samarpan, nikdo, kdo by mohl být osvícený či neosvícený a že to, co lze považovat za jeho individuální osobnost, nejsou jen koncepty, představy a názory, ale že skutečně nikdy neexistovala. Uvědomil si, že nepřítomnost této entity je klidem, který tak dlouho hledal.

Od roku 1996 pořádá satsangy v Německu a několika zemích Evropy. S citlivostí a humorem provází návštěvníky skrze jejich procesy. Každému přitom připomíná, že jde pouze o odtažení pozornosti od mysli až se odhalí sama pravda a dojde ke klidu - míru, který tu vždy byl a stále bude, nezávisle na daných životních okolnostech. Během satsangů, Samarpan jednoduchým způsobem lidem ukazuje, že je to možné bez jakékoliv úsilí.

Ze satsangu (text do 5:25 min k videu)

Otázka, která dnes vyvstala zní:
"Co musíme udělat aby jsme se stali osvícenými?"
O tomto tématu existuje mnoho mýtů...
a konfliktních doměnek
o tom, co je třeba dělat
co když ale není nic třeba dělat?
Mluvíme zde o naší přirozenosti
co je třeba učinit aby jseme uskutečnili svou pravou přirozenost?
Pokud si přestaneme představovat, že něco chybí...
když přestaneme usilovat o nějaký nedosažitelný cíl...
pak budeme jen přirozeně relaxovat
a zde (teď a tady) je to fajn
je to míruplné
a jsme prostě šťastni bez jakéhokoli důvodu
ale vy potřebujete zůstat ve své mysli
a vracet se zpět do sve hlavy...
kde vám program říká "nejsi OK"
a že je něco potřeba, že něco chybí...
pak se znovu zastavíte
a vejdete do tohoto momentu
a jasně vidíte, že nic nechybí
že nic nikdy nechybělo
že celé je to jen představa
představujeme si, že jsme odděleni od Boha¨
což ale není možné
ale je to zajisté možné si to představovat
což je docela komické
nejprve si představujeme, že jsme odděleni
pak děláme spoustu podivných věcí aby jsme se opět sjednotili
nikdy jsme však nebyli odděleni, nikdy nebudeme odděleni
neni to prostě možné
občas se ale cítíme odděleni
někdy se necítíme OK
občas odsuzujeme své pocity
když se ale se svými pocity spřátelíme
a přestaneme věřit, že něco znamenají
ano... samozřejmě mysl potřebuje mít vždy přehled o programu...
a na programu bývá: "nejsi OK, jsi oddělen, jsi posuzován...
a to že máš stále nějaké nepříjemné pocity, je důkazem, že program funguje správně...
ale pokud jsi ochoten cítit to, co cítíš bez posuzování...
spatříš, že tě to opět vtáhne do Teď, do Míru...
opět se staneš bezdůvodně šťastným...

http://www.samarpan.de/

Z lásky k tradici připravil Koan

Témata tohoto článku: život

Tisk


Přidejte komentář k článku: