Není úniku - Charlie Hayes

Charlie - (pozn. Charlie Hayes nedávno zesnul) bývalý závodní řidič, který se po devastujícím úraze, bankrotu v automobilce, závislosti na drogách, a rozpadu manželství stal „duchovním hledajícím". Po prvním zážitku vědomé bdělosti, pokračoval v hledání, a během třiceti let vyzkoušel rozmanité formy duchovních cest. Teprve v roce 2002 nastal v jeho životě obrat, a po následném setkání s J.Wheelerem (žákem B.Adamsona) jeho hledání definitivně skončilo.

1. TY jsi Uvědomění prostého bytí. Nikdo nemůže říci, že neexistuje. Ta existence, pocit "Já", jako v "Já Jsem" je nepopiratelná, nevyhnutelná a nepopsatelná. Zkus NE BÝT. To nejde. Ten nejjednodušší ukazatel je to, co jsi: Přítomnost nebo Uvědomění, že JSI. Bytí. Jen to! Toto Skutečné Ty ... BY-TÍ... UKAZUJE NA to, co lze jazykem konceptualizovat také jako Neosobní Vědomí; TY JSI pouze TO, ještě před myšlenkovými "překlady" do prvotní myšlenky Já Jsem, a následného já jsem to a to.

2. NEjsi "jedinec". Neexistují ŽÁDNÉ "individuality" vyjma v nereálných příbězích. Idea oddělené osoby je fikcí, myšlenkovou-konstrukcí, domečkem z karet. A ten příběh se snaží namluvit "já jsem TY" (Neúspěšně)! Idea "mého" je po ... prošetření ... viděna jako klamné tvrzení myslící mašinérie pro svou vlastní existenci. Tato vždy-proměnlivá idea osoby je prostě nereálná. KDO tvrdí "já jsem TY?". Mysl.

Jsou to klepy. Celá má smyšlená story je jen povídačkou: všechny příhody "individuality" jsou ve skutečnosti fikcí. Jak už řekl Shakespeare: je to historka řečená idiotem, naplněna vzteklými zvuky, znamenající ... NIC.

Jen se podívej nahým Uvědoměním: kde je nějaká osoba ... pokud o ni nezačneš (jako mysl-identita) přemýšlet? Myšlenky přicházejí a odcházejí. To, co JSI, NIKDY nikam neodchází ani nepřichází. To je (Ty Jsi) naplno Teď a Tady , Věčně Svobodná a Jasná, Bezčasá Přítomnost, Zářící před myslí. TY nejsi myšlenka, nejsi koncept, nejsi pocit, nejsi časem omezenou bytostí. Jsi Přítomné-Uvědomění. Jen TO a NIC jiného. Příběh tvého "já" je zcela irelevantní. Odsekni to smetí/odpad přímo nyní! Jasně?

Ještě jednou od základu: Co se v TOBĚ nikdy nemění? Bytí-Uvědomění, jen Toto. To je tvá Pravá Povaha. Kde je oddělená entita, když spíš hlubokým, bezesným spánkem? Nebo v anestezii? Není tam žádná entita. Samozřejmě! Přesto ale jakási Přítomnost tluče tvým srdcem, vdechuje a vydechuje vzduch, roznáší krev, obnovuje buňky, dorůstá vlasy a nehty... Kdo nebo co "dělá" toto vše? Určitě ne "individualita".

Podívej a spatři, že přímo nyní jsi přítomen a vědomý. To je ona "Věčnost", Přirozený Stav; nejsou zde ostatní, žádné dosažení, žádný stav zářivého osvícení, žádna mrkev na nati. NENÍ žádné někdy, kdy "ty" obdržíš "osvícení. " To je to, co jsi nyní. Není jiné možnosti, než TEĎ. Kdekoli jsi, tak jsi ... přímo nyní. To je TO. Big Casino!


Témata tohoto článku: knihy

Tisk


Přidejte komentář k článku: