Jak meditovat s myšlenkami?

Praktický návod, jak se spřátelit se svou myslí a se svými trápeními, nabízí kniha Jak meditovat od Pemy Chödrön. Zde je malá ukázka:

Jak meditovat s myšlenkami? K podpoření bdělosti mohou posloužit i myšlenky samotné. Zní to překvapivě, avšak myšlenky se mohou stát oporou pro stabilizaci mysli. A myšlenek, se kterými můžeme pracovat, máme habaděj!

Tsoknyi rinpočhe řekl, že dobrým příměrem pro použití myšlenek jako předmětu meditace může být obraz dveřníka v drahém elegantním hotelu. Dveřník otvírá dveře a vpouští hosty dovnitř. Hosté vcházejí jedněmi dveřmi a vycházejí pak jinými na druhé straně, dveřník je však nesleduje na záchod.

Podobně naše myšlenky vstupují dovnitř i odcházejí a my jako dveřníci pouze otvíráme dveře, zaregistrujeme je, zavřeme dveře, otevřeme dveře, myšlenky zaznamenáme, zavřeme dveře. Myšlenky přicházejí a odcházejí; vstoupí a odejdou.

***

MYŠLENKY JAKO PŘEDMĚT MEDITACE

Nastavte si budíček na patnáctiminutovou meditaci. Na začátku si dopřejte zklidnění, najděte si vhodnou pozici, spojte se se svým dechem. Na krátkou chvilku uvolněte tělo, uvolněte mysl a zase se ke svému dechu vraťte.

Pak se zaměřte na svou mysl. Povšimněte si svých myšlenek a uvědomte si, zda jich je jen několik, nebo naopak velké množství. Jde o nepřetržitý tok myšlenek, nebo jich je jen pár? Následuje malá pauza a poté jich zase několik přijde? Napadne vás několik vět, několik odstavců, pak je chvíli pauza a poté zase začnou proudit myšlenky?

Nebo je dost prázdného prostoru, potom vás napadne pár slov a pak je zase přestávka? Vytvářejí vaše myšlenky jeden nepřetržitý dialog? Cítíte se unavení a napadá vás spousta nesmyslných myšlenek? Jen si všímejte. Toto jsou vaše myšlenky, právě takové, jaké vás zrovna napadají.

Naším záměrem je upřít mysl na myšlenky samé a způsob, jak toho docílit, spočívá v pouhém pozorování.

Když jste s pozorováním svých myšlenek a toho, jak fungují, skončili, odpočiňte si a uvolněte se.

***

Mingyur rinpočhe upozorňuje, že když jsme pouze se svou myslí a myšlenkami jako předmětem meditace a dojde k tomu, že nás vědomí opustí a myšlenky odnesou pryč, dochází k malým „výpadkům", když sami sebe přivoláváme zpět.

Zdůraznil, že takovýto „výpadek" je vlastně chvilkou čisté meditace, okamžikem, kdy jsme zcela pohlceni v přítomnosti. V tomto bodě se mysl sama od sebe navrací zpět. Není to vynucené.

Myšlenky se vyrojí, a když k tomu dojde, necháme je projít. To, že by nám myšlenky mohly být přítelem nebo spojencem, a nikoli překážkou či něčím, s čím je nutno bojovat, je velmi radikální představa.

Když nás samy myšlenky upozorní, že naše mysl těká, a přivolají nás zpátky k přítomné chvíli, řekla bych, že stojí za to je přijmout.

-----
Ukázka z knihy Jak meditovat, autorka Pema Chödrön. K dispozici nyní na našem minieshopu.

Podívej se na další knihy.
Tisk


Přidejte komentář k článku: