Člověk v blázinci - Anker Larsen

motto:

"Je pouze jeden život a ten nezačal naším zrozením a nekončí naší smrtí."

Anker Larsen, autor mohutné duchovní fresky Kámen mudrců, zpracovává i v (právě vycházejícím) románu Člověk v blázinci své hlavní a vlastně jediné téma - hledání Věčnosti. Před očima čtenáře je v sugestivním a velmi osobním vyprávění postupně odkrývána životní pouť Petra Olsena, dobrovolného pacienta psychiatrické kliniky. Záznam vizí duchovních světů, symbolizujících různé stupně chápání světa, volně přechází ve strhující příběh jeho života - neúspěchů, slávy, lásek a jejich ztrát -, v přerod jeho složité osobnosti v hluboce duchovní bytost.

Každá vteřina je přítomností, každý okamžik, který jsem prožil, ve mně bdí, každé místo, na kterém moje noha spočinula, je právě tady. Čase a prostore, vím, že existujete a posloucháte své zákony, ale jste přece bez omezení, jste venku, v otevřenu, kde nejsou žádné vzdálenosti a kde je všechno přítomností.
(...)
Nově zrozený den vystupuje z Věčnosti, aby žil svůj krátký čas, než přijde noc, a teď věčnosti tkví ve všech jeho vteřinách. A v každém mém tepu. Jsem bratrem dne. Ve mně je obsažena Věčnost života.

Viz nakladatelství Avatar

Připravil: Koan

Témata tohoto článku: knihy

Tisk


Přidejte komentář k článku: