Buďme reální

"Základní dění tohoto okamžiku je pohybující se, měnící se, tančící událost, která se zpřítomňuje. I když ji nijak nenazýváme - i když se o ni nepokoušíme - stále se děje." - Darryl Bailey

Buďme reální
Pokud se zamyslíme nad tím, co máme na mysli, když říkáme "existuji", myslíme tím jednoduše to, že máme pocit, že se něco děje právě teď.  Žádnou jinou životní zkušenost nemáme.  Existuje pouze pocit, že se teď něco děje.  I když to nijak nenazýváme, stále máme pocit, že se toto bezprostřední dění děje.
 
Pokud se nad tím zamyslíme blíže, možná si uvědomíme, že nemáme žádný způsob, jak říci, co to dění je.  Máme pro něj mnoho slov (vědomí, existence, bytí, já, svět, stromy, auta, lidé a tak dále), Jsou to nálepky, které jsme se naučili myslet, slova, která jsme se naučili říkat, ale tyto nálepky nám neříkají, co toto dění je.  Pouze poukazují na různé části této události.
 
Nevíme, co tento pocit něčeho, co se děje, je, když je nám jedna hodina, a nevíme to ani dnes.  Byli jsme naučeni štěkat mnoho slov, ale tuleň, vycvičený štěkat na povel, nám existenci nevysvětlí.  A stejně tak ani člověk štěkající nálepky.
 
Lepší představu o tom, co toto dění je, získáme, když se zamyslíme nad otázkou: "Co je, když není myšlení?".  Pokud tuto otázku pomyslíme, pak na jejím konci sice žádné myšlení není, ale necítíme to jako nicotu.  Stále máme pocit, že se něco děje.  Buďme prostě tímto bezprostředním pocitem, že se něco děje.
 
Nikdo nevytváří to, co se děje.  Pokud zde sedíme, odpočíváme, nevyvíjíme žádné úsilí, toto dění okamžiku se stále děje.  Proces, kterým jste, se stále děje.  Toto dění, kterým jsme, nevytváříme.
 
Naše "existence" je událost, pohyb, akce, ... pohybuje se sama od sebe... děje se automaticky... stává se v každém okamžiku něčím novým.
 
Když tiše sedíme, nic neděláme, přicházejí myšlenky, vznikají nutkání, dějí se činy.  Akce/odpočinek, emoce/uklidnění, jasnost/zmatek, úzkost/pokoj ... to vše se prostě děje tak, jak se děje.
 
Uvolněte se.  Budete tím, co tento okamžik přináší, a budete dělat to, k čemu budete nutkáni.
 
Jsme tímto nevysvětlitelným děním, které se pohybuje podle svých nevysvětlitelných pohnutek.  Neexistuje způsob, jak říct, co to je.  Neexistuje způsob, jak říct, proč se to děje tak, jak se to děje.
 
Je to akce, pohyb, plynutí.  Řeka Života.  Velký Duch.  Neformovaný oceán Existence.  Říkejte tomu, jak chcete.
 
Nebo tomu možná neříkejte nijak.  Nemusíme se soustředit na falešná jména a vysvětlení.  Můžeme jednoduše být tímto bezprostředním děním.
 
To je ono.  Pocit toho, co se děje právě teď.  Prostě odpočívejte... a plyňte.  Jakýmkoli způsobem, kterým plynete.
 
Kromě této bezprostřední události není nic, čím byste mohli být.  Nic jiného neexistuje.  Není co vytvářet.  Jsme stvořeni v každém okamžiku.  Jsme tímto pohybem, pohybujeme se spontánně, automaticky.  Neexistuje žádné "já", které by to řídilo.  Jakýkoli popud, který se objeví, není naším výtvorem.
 
Proč hledat pravdu ve fantaziích o názvu a formě, když ji tak snadno pocítíme v plynutí tohoto okamžiku?
 
Vše se pohybuje podle vnitřního nutkání.  Když tiše sedíme a nic neděláme, přichází jaro, tráva roste sama od sebe.  Stejně tak se stáváme tím, čím máme být, a děláme to, co máme dělat.
 
Jako květina, jako východ slunce, jako galaxie sama. Jsme zázrakem stvoření, hřejivým, důvěrným, rozvíjejícím se okamžikem, který vždy naplňuje své pohnutky.  Ne "svět". Ne "já", ne "konání".  Nic z toho.

***
Přeloženo z webu https://www.darrylbailey.net/

Témata tohoto článku: Darryl Bailey

Tisk


Přidejte komentář k článku: