Zrození hledače

Morgan Caraway, žák Johna Wheelera. Hudebník a především přírodní stavitel, napsal dvě knihy o nedvojnosti a jednu o ekologii, přírodním stavitelství a udržitelném životě.U některých lidí v určitém momentě vyvstane myšlenka: "Takhle by to nemělo být." A hledač je zrozen. Poté člověk obyčejně přijde s nějakým nápadem, jak věci vylepšit; možná provést nějakou změnu v osobnosti nebo třeba "napravit" něco ve "světě". To je považováno za klíč k budoucímu stavu štěstí, který máme v představách. Ten budoucí stav ale nikdy nepřijde a my se tak ocitáme pod tíhou "vadného" světa a utrpení. Právě toto vzdorování životu a myšlenka, že je nedokonalý, vytváří utrpení.

Toto vzdorování není nic víc než myšlenka ega v akci. Když uvidíte, že toto ego není ničím víc než prchavou myšlenkou, boj a duševní bolest ustanou, protože cokoli vyvstane, není ničím menším než projevem absolutna, včetně věcí, které považujeme za "nedokonalé".

Tím nechci ale říci, že člověk radostně přijímá všechny ty pochybné věci, které se objevují, jako je válka, vykořisťování dětí a ničení našeho životního prostředí. Když člověk tváří v tvář tomuto dění zareaguje s odporem, je TOTO také projevem božské energie. Cokoli vyvstane je pozorováno bez jakékoli myšlenky osobního zapojení nebo upřednostnění a ukazuje se, že život funguje bez námahy a bez přispění jednotlivce. Děje se to tiše a bez komentáře a není to vyrušeno myšlenkami, které nevyhnutelně vyvstanou.

Upřednostňování něčeho, i upřednostnění neupřednostňování, je iluzorním projevem myšlenky ega. Připoutanost, a to i k nepřipoutanosti, by byla jen dalším takovým příznakem.

Bůh se dokonale realizuje v životě, jako život a vědomá přítomnost, ve které vše vzniká.

Zdání tvaru a hmoty nezmění vůbec nic na tom, kým jste. Celistvost je nejvyšším vládcem. Nekonečnost nebyla nikdy rozdělena nebo porušena. Naše osobní zkušenost to potvrzuje, pokud tedy spontánně se vynořující myšlenkový komentář mylně nepovažujeme za pravdu. Pak může v celé věci nastat zmatek.

Přeloženo z http://blesseddisillusionment.blogspot.com/, překlad: Jan

Témata tohoto článku: hledání

Tisk


Přidejte komentář k článku: