Základ roste sám od sebe - Brian Lake

Zkus si jeden den všímat prostoru okolo "sebe" a v "tobě". Dívej se a všímej si prostoru, skrz který chodí naše těla. Poslouchej prostor mezi zvuky, které slyšíme.Když Vám bude někdy připadat, že je někde nějaky zádrhel nebo problém, nevěřte tomu:) nevěřte všem těm blábolům které se objevují a tváří se jako něco podstatneho..problémy a trápení a divné nálady pochodují občas důležitě okolo a tváří se drsně a smrtelně vážně:) ale nebojte se jim vysmát:))

Život je zajímavá věc a stojí za to ho trošku prozkoumat. Ale ne skrze mysl! Myslím tím podívat se na něj opravdu bezprostředně čili bez prostředníka — bez mysli. Prostě se dívat a uvidíte věci. Uvidíte barvy a tvary. Ano ale ty barvy a tvary nejsou někde "venku" někde "jinde" - jsou prostě tam kde jste právě vy. Nemusíte nic dělat pro to aby tu byly. Děje se to samo. A i vidění se děje samo. No koneckonců pak zjistíte že vše se děje samo:)) Ale zpět k barvám a tvarům...stejně bezusilovně a okamžitě znáte význam všech těch obrázků, všech těch kombinací tvarů a barev..význam ač sám neviděn jako něco vnějšího nebo jako objekt, je znán a je zde a dává tomu všemu smysl. A vy nemusíte dělat vůbec nic. Prostě jen bezusilovně umožňujete všemu aby to zde bylo. Brian Lake tomu říká Čistý Živoucí Prostor. A't se vám to zdá pravděpodobné nebo ne, vy sami jste tento Živý Prostor.

No je to holt velká šaráda a habaďůra, tak se tím moc netrapte a buďte šťastní, máte přirozené právo tomu všemu nevěřit ani za mák, to vám říkám:)))

Hezký den. Guarada. 

—————————————————————————————————-

Brian Lake: Základ roste sám od sebe

Zkus si jeden den všímat prostoru okolo "sebe" a v "tobě". Dívej se a všímej si prostoru, skrz který chodí naše těla. Poslouchej prostor mezi zvuky, které slyšíme. Všimni si prostoru mezi jednotlivými myšlenkami nebo emocemi, které se objevují. A pak, na chvíli, zkus zavřít oči a bez ohledu na myšlenky si všimni jak moc je tvé tělo pevné/hmotné když si ho uvědomuješ skrz přímý bezprostřední prožitek.

Pokud budeme upřímní, zjistíme, že nevíme co jsme zač, pokud prostě přestaneme věřit myšlenkám-pokud se nebudeme spoléhat na to co nám tvrdí. Pokud se zde pozastavíme, mysl nebo myšlenky jsou kompletně nevědoucí (nemohou samy nic vědět), čas zmizí, náš pocit sebe-střednosti se rozplyne a co se odhalí je nonstop čistý prostor Vědění. Začneme si všímat, že vše je "vyrobeno" a podporováno tímto živoucím prostorem. My "nežijeme" ale přesněji řečeno "jsme žiti" něčím tak základním, že to proniká vším. Jsme pěstováni něčím neviditelným, jakousi živnou půdou inteligentní energie. Tento základ Bytí vše přirozeně pěstuje. Čistý Prostor to svou povahou prostě vše umožňuje.

Tento základ Bytí je Čirý Prostor. Je to to základní v nás. Tento prostor, který jsme přehlíželi, byl vždy teď a tady. My jsme opravdu tím prostorem, touto Živoucností. Čistý Život za vším životem, za vším živým. Myšlenky, emoce, prožitky, lidé a všechen vnímající život se vyvinul z tohoto prostoru, z této živné půdy, neměnné Čisté Živoucnosti. Čili myšlenky a vše ostatní je závislé na tomto prostoru vědomí. Objevují se a mizí v neviditelné živné půdě Čisté Živoucnosti.

Obvykle máme tendenci zaměřovat se spíše na obsah vědomí, na to co je pěstováno, spíše než na to co je ta živná půda nebo co je základ Bytí nebo co je hojnost všeho Života - Živý Prostor. Všechno co zde vzniká nebo roste, má v sobě "Já Jsem" čili bytí. Takže jakýkoli pomíjivý obsah myšlenek typu "já jsem dobrý" nebo "já jsem špatný" prostě jen pozorujte jak se objevuje a mizí ve vašem prožívání. Chyťte se jen života samotné myšlenky "Já Jsem". Všechnu pozornost věnujte čistému "Já Jsem" - tomu, co vám vůbec umožňuje tu být. Objevíte Pravý Život za vším životem. Nenajdete v tom žádný sebe-střed protože vy sami jste tím Čirým Prostorem, Přirozenou Inteligencí, která roste sama od sebe. Lidé dávných civilizací to nazývali "věčný život" a Všemohoucnost.

Vy jako tato energie čiré inteligence dáváte nekonečný potenciál tomu, co roste ve vašem prostoru. Beze středu z tohoto prostoru klíčí nekonečné vzory života. Spíše než že byste byli některým konkrétním z těch vzorů uvnitř tohoto prostoru jste samotným Čirým Prostorem zdánlivě schovaným pod povrchem všech těch vzorů. Ale zároveň je tento Čistý Živoucí Prostor všemi těmi vzory, které se v něm objevují. Čili je to čirý prostor Ničeho a život Všeho. Tento Prostor je nikde a všude zároveň. Podporuje všechno se spontánní inteligentní péčí. Tato přirozená péče podporuje úplně vše. Čili o vše je kompletně postaráno. Čistý Prostor je jednoduchý a základní. A jako Základ roste sám od sebe. Sám od sebe je plný lásky - je sám jako Jedna Láska, která je opravdu živá.

—————————————————————————————————-

Přeloženo z archivu http://www.awarenessthatsimple.com/ - překlad: Guarada

Tisk


Přidejte komentář k článku: