Vše je již od začátku vítaným hostem - Jeff Keller

Všechno, co se objeví ve vašem životě nebo ve světě vůbec, bylo přivítáno. Jak to poznáte? Protože je to tu.Přítomnost Vědomí, na něž všichni učitelé a mudrci poukazují jako na naši skutečnou podstatu, vítá vše, co se stane. Jak jinak by se cokoli mohlo přihodit? Vše, co se stane, bylo pozváno jako host na večírek.

Něco (byť se nejedná o nic hmotného) si zvolilo nebo rozhodlo, že cokoli je tu, tu má být právě teď. Připouštím, že slova jako „zvolit si“ nebo „rozhodnout“ jsou poněkud zavádějící, když je řeč o Uvědomování či Vědomí, ale myslím, že chápete, co mám na mysli.

Žáci studující nedvojnost se vždy učí uvítat nebo přijmout vše, co se vynoří, včetně myšlenek, pocitů, emocí, dojmů a zážitků. Říkají nám, že máme vše přijmout, vše uvítat a ničemu se nebránit.

Řídit se touto radou je v počátečních stadiích sebezkoumání obtížné. Mysl má přirozenou tendenci posuzovat jevy a přát si opak toho, co je. Takže když nás bolí hlava, nechceme bolest hlavy přijímat. Chceme, aby bolest zmizela. Odmítáme to, co je.

Zdá se, že se o uvítání skutečností, které nastanou, se musíme snažit. Je to skoro jakoby se mysl učila novým pravidlům – vítat všechny věci místo jejich posuzování a snahy o jejich změnu. Mysl je však i v tomto stadiu stále aktivní.

Zjistil jsem, že s postupem sebezkoumání se dostavuje hluboké pochopení – totiž, že vše již bylo přivítáno. Vědomí, Přítomnost, Prostor, Duch, nazvěte to, jak chcete, je vítajícím, otevřeným prostorem. Cokoli se v tomto prostoru objeví, tam bylo pozváno a je od počátku vítaným hostem.

Není třeba se o nic snažit. Mysl se nemusí snažit přijímat nové skutečnosti. Mysl z toho vynechejte. To, že se něco objeví, znamená, že to již dostalo pozvání od Boha.

Chápat to je snadné, když hovoříme o rozesmátém dítěti, nádherném západu slunce či šálku oblíbené kávy nebo čaje. Hůř se to chápe nebo přijímá, když jde o vraždu, bolest a krutost. Takové věci mysl vítat nechce.

Pozvání ale bylo dáno ve všech případech. Všechno již bylo uvítáno. Nechte mysl stranou a pochopte to. Vnímejte to citem.

Pokud se stále vzpíráte tomu, co se objeví, je to v pořádku. Znamená to jen, že se mysl nadále snaží změnit vznikající jevy. I váš vzdor již byl přivítán! Je dalším hostem na večírku. Vítejte vše, co vidíte, myslíte nebo cítíte.

Přijde čas, kdy začnete vítat všechno a budete chápat, že to, co vaše mysl říká o současné situaci, je naprosto bezvýznamné.

Pochopíte, že není třeba vzdorovat nebo bránit se tomu, co již bylo uvítáno.

zdroj: http://welcometononduality.blogspot.com/2011/02/it-has-already-been-welcomed.html , překlad: Marsha

Tisk


Přidejte komentář k článku: