Tajemství změny bez úsilí

Yoga Nidra je jednou z nejméně známých a nejvíce podceňovanou praxí jógy i přesto, že její dosah je nezměrný. V naší moderní společnosti jsem zvyklí dělat více, abychom dostali více. I když chceme relaxovat, ptáme se: „Jak to mám udělat?“ Relaxace nenastane děláním více, i přesto, že si to mnozí myslíme. Yoga Nidra není o dělání více, ale dělání méně. Yoga Nidra nastane, když se oprostíme od toho, že se musíme někam dostat. Je to umění a praxe ne-dělání a tak se dostaneme přesně tam, kde máme být.

Tajemství změny bez úsilí Všimli jste si někdy, že čím více něco děláte, tím více máte tendenci to dělat? To je zvyk. Návyky jsou často používány jako způsob, jak řídit, jak se cítíme. Můžeme použít naše zvyky, aby nám poskytly pocit úlevy, bezpečí, můžeme se tímto způsobem odměňovat, zbavovat se stresu nebo slavit. Naše návyky, užitečné i neužitečné, fungují na principu opakování. Čím více něco děláme, tím více máme tendenci v tom pokračovat. To, co začíná jako vědomé a záměrné, s časem a opakováním přechází k reflexivnímu a automatickému chování.

Čím více jíme určitým způsobem, tím více budeme mít tendenci to dělat. Ale také, čím více se soudíme, tím více budeme mít tendenci to dělat. Každá akce, kterou podnikáme, buduje hybnou sílu směrem k volbě, kterou s největší pravděpodobností učiníme v příštím okamžiku. Víme, že stejný princip funguje i v náš prospěch. Když cvičíme jógu, jógu nidru, začneme jíst zdravě nebo chodit do posilovny – na začátku je to těžké, ale v určitém okamžiku zvyk získá tolik hybnosti, že už běží sám. A když to změníme, chybí nám to.

Moji studenti se mě ptají, proč neděláme to, o čem víme, že je pro nás dobré. Věřím, že existuje více důvodů, z nichž část je spojena s připoutaností k danému zvyku a nízkou energií. Když jsme již unavení a vyčerpaní, můžeme mít pocit, že to vyžaduje více energie dělat to, co nám opravdu slouží (dělat jógu, projít se nebo meditovat). Ve skutečnosti je snazší dělat to, co jsme vždy dělali, když se tak cítíme. Ale jakmile si vyvineme zvyk jít na procházku nebo meditovat po práci, získáme dostatek síly a nový návyk je jednodušší následovat. Nový zvyk postupně vytlačí ten původní a jednodušší jej nahradí.

Jóga Nidra je vynikající podporou pro změnu jakéhokoli zvyku, protože pracuje v samotném jádru vědomí. Obvykle v bdělém stavu učiníme prohlášení nebo závazek a v příštím okamžiku zrušíme to, k čemu jsme se právě zavázali. Je to proto, že k posunu nedošlo v jádru naší bytosti. Pokud se základní vzorec neposunul, jakákoli povrchní změna, kterou provedeme, bude pouze dočasná. Jóga Nidra má sílu dosáhnout do nejhlubší úrovně našeho základního vědomí, kde žijí kořeny našich zvyků.

„Společnost je silnější než vůle.“

To je jeden z mých nejoblíbenějších citátů mého otce. Tato jediná pravda má největší potenciál pro vlastní osobní transformaci. Je to pravda, na které byly založeny tisíce úspěšných programů, terapií, podpůrných skupin, politických revolucí, online komunit a komunit sociálních médií. To, co se zdá nemožné dělat sám, síla komunity usnadňuje.

Zde je příklad principu: Pokud veslujete v jednom směru a další tři lidé na lodi veslují opačně, budete mít problém se někam dostat. Ale pokud všichni jedete stejným směrem, najednou je to mnohonásobně jednodušší. Proto, pokud opravdu chcete udělat změnu ve svém životě, musíte se dostat do prostředí, kde se lidé pohybují stejným směrem jako vy. To urychlí vaši cestu a zmnohonásobí úspěch, ale i  společná radost je nadevše.  Podobně smýšlející jedinci mohou využít sílu skupinové energie k učení, růstu a změnám ve svých vlastních životech a životech těch, kterých se dotýkají. Síla skupinového učení může doslova posunout trajektorii vašeho života.

Změna našich postojů

Mnozí z nás mají negativní asociaci spojenou s možnou změnou svých návyků. Přemýšlíme o tom jako o disciplíně – o něčem, co musíme nebo nemáme dělat. Samotná myšlenka, že „musím jíst správně“, „měl bych přijímat jiné lidi“, „měl bych dělat svou ranní meditaci“, „měl bych jít na procházku“, vytváří určité rozdělení v mysli. Zažíváme vnitřní boj mezi naší částí, která chce praktikovat, a částí, která nechce. Čím méně praktikujeme, tím hůře se cítíme – a tím více soudíme sami sebe. Čím více soudíme, tím větší tlak na sebe vyvíjíme, abychom „to udělali správně“. A jede se dál. Lze se divit, že se nakonec našim praktikám úplně vyhneme?

Otázka tedy zní: „Jak můžeme přeformulovat naše chápání disciplíny takovým způsobem, aby nevyvolávala strach, oddělení, rozdělení nebo napětí?“ Odpověď spočívá v práci s vaší myslí.

Doporučuji experimentovat s následujícími strategiemi:

- Přeformulujte disciplínu tak, že pochází z lásky k určité činnosti, spíše než z tlaku ukázat se určitým způsobem.

- Dělejte duchovní nebo jiné praktiky tolik času, že mysl nebude odporovat. Místo toho, abyste říkali, že budete meditovat 1/2 hodiny každý den, řekněte, že budete meditovat (možná i v posteli) po dobu patnácti minut, když se ráno probudíte. Vyberte si úroveň aktivity nebo činnost, která nevyvolává tlak, rozdělení nebo konflikt v mysli. Jakmile to budete milovat, budete to přirozeně chtít dělat víc.

- NESUĎTE ani se nezapojujte do žádné konverzace o tom, zda jste dělali nebo nedělali svou praxi. Je to pouze vaše věc. Dívejte se na svou praxi jako na cestu. Je to směr, kterým se pohybujete. Některé dny budete na cestě, jiné budete stát nebo se vydáte objížďkou. Ale pokud víte, jakým směrem se ubíráte, budete vždy schopni vrátit se na cestu a pokračovat – bez sebehodnocení.

- Všímejte si, jak se cítíte – jen pozorujte. Když nepraktikujete, všimněte si, jak se z toho cítíte. Dělejte to znovu a znovu. Postupem času zjistíte, že se přirozeně začnete podílet na aktivitách, díky kterým se budete cítit lépe. Je to proto, že mysl je stroj hledající potěšení. Pokud skutečně vidíte, že určité činnosti vám způsobují potěšení a jiné činnosti vám způsobují bolest, ty, které vám způsobují bolest, přirozeně odpadnou – a ty, které vám slouží, přirozeně porostou.

***
Článek převzat s dovolením od Radky Slavíkové z jejího webu yoganidra.cz

Doporučuji vyzkoušet účinky Jóga nidry pomocí online kurzu:
https://jentakbyt.yoganidra.cz/

***

Tisk


Přidejte komentář k článku: