Stres a uvolnění - Joshi

Je možné prožívat den bez napětí? V radosti, s chutí, elánem a tvořivostí?

Domnívám se, že ano. I když je totiž náž život občas těžký a bolestivý, tak my sami si ho zbytečně navíc ztěžujeme tím, když se ve chvílích, kdy se můžeme mít dobře a máme dobře, zabýváme minulostí a budoucností. Nejsme svou pozorností v daném okamžiku, teď a tady. Chceme věci jinak, tvoří se tlak.

Všimněte si, že většinu času nejsme v ohrožení a je nám dovoleno být v uvolnění a radosti. V takových chvílích nám je životem dáno a jediným, kdo tomu brání jsme my samotní, kteří vnášíme do situace zbytečný tlak a nespokojenost.

Dovolme si položit se do okamžiku, uvolnit se a nechat život proudit. Můžeme důvěřovat a nabývat více a více důvery v to, že život se o vše postará. Máme šanci poznat, že neexistuje nic jiného než tento superinteligentní život, a že naše zásahy nejsou potřeba.

Naším úkolem není usilovat, ale uvolnit se a plně se oddat. Pak je rozpoznáno, že život plynul vždy sám od sebe, a že naše já a kontrola byli jen představou. To je obrovská úleva, která otvíra brány nezměrné radosti a tvořivosti - a je dovoleno i případné bolesti a smutku.

Uvolněním a oddáním se životu vstoupíme a staneme se klidným prostorem, vědomím, srdcem a zdrojem veškerého dění.

PS: Prosím, nehledejte v těchto slovech nedostatky, spíše snad inspiraci. 

Témata tohoto článku: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: