Samozřejmě, že je to pravda - Míša

Já je čisté - i když se děje vidění, slyšení: nemusíš je chtít vyčistit nebo zastavit v meditaci.

Já je čisté - i když se děje vidění, slyšení: nemusíš je chtít vyčistit nebo zastavit v meditaci. Může sem přijít jakákoli myšlenka - je otevřené, neuzavřené, neuzavřitelné a žádná snaha o dosažení nebo poznání je nedosáhne a nepozná. Co lze dosáhnout sádhanou, cvičením, s tichostí mysli jako cílem.. je tím, co je zde tak prosté a zřejmé již nyní. A to, co mohou jogíni nebo siddhové nebo kdokoli třeba z blízkosti ášramu Ramany Mahárišiho nebo Maháprabhudžího dosáhnout se neliší nijak od toho, co je tu již teď, pokojné jako Bytí s nedvojností vnímání všech složek našich indrijí - sluchu, čichu, hmatu.. prostě dění v okolním světě. Takže, když Bob řekne, že jakákoli snaha to dosáhnout, samo hledání se pak stane problémem, nebo když to Papadží naťukne slovy Před počátkem jsi čistým vědomím, tak myslí jedno a to samé, neboli.. uvolni se, buď klidný, neznepokojuj se ničím co tu nebylo a funguj jako dřív - to nepoznatelné, neviditelné zkušeností tu je jako tvé vlastní Já od kterého se nelišíš. Mír.

Tisk


Přidejte komentář k článku: