Probuzení je vždy TEĎ

Nejde o to něco získat nebo někam dojít.

Probuzení je vždy TEĎ Probuzení je vždy TEĎ - ne včera, zítra nebo navždy. Ve skutečnosti existuje pouze Teď. Cokoli jiného je příběh.

Probuzení je návrat domů na místo, které jsme vlastně nikdy neopustili, ale možná jsme si toho nevšimli, protože naše pozornost je obvykle pohlcena příběhem já a světem zdánlivých forem a vyprávění. Probuzení je také uvědomění si, že i toto pohroužení do příběhu já je samo o sobě neosobní projev jako počasí, bez podstaty a významu.

Probuzení není o víře a není o tom, že získáme správnou myšlenku, správný metafyzický rámec nebo správná slova. Nejde o to něco získat nebo někam dojít. Jde o objevení toho, čím vlastně nemůžeme nebýt, tohoto jediného bezedného okamžiku, který žádná slova ani pojmy nedokážou zachytit.

Probuzení je puštění, uvolnění nebo rozpuštění - ne dosažení nebo získání -, ale paradoxně zahrnuje smršťování a napínání, bouřlivé počasí a klidné počasí, slunečné dny a zamračené dny. Není to v žádném případě osobní. Zahrnuje osobu, ale je mimo ni - zahrnuje a přesahuje běžný pohled na každodenní život - vidí osobu jako snovou postavu ve fiktivním příběhu, jako vlnění oceánu (totality), které není ničím jiným než pohybem oceánu. Tento všudypřítomný domov (tento oceán) není od vás (vlny) nijak vzdálen.

Není to složité ani obtížné. Je to vlastně jednoduchost sama o sobě bez námahy. Je to to, co už JE. Prostě toto!

Joan Tollifson

Tisk


Přidejte komentář k článku: