Přímé pochopení - Jean-Pierre Gomez

Není to opravdu nic výjimečného, naopak. Je to velmi přirozené, velmi jednoduché a všední, právě proto je to přehlíženo. Máte stále takzvanou mysl jako předtím s množstvím myšlenek, to je její přirozenost.

Není to opravdu nic výjimečného, naopak. Je to velmi přirozené, velmi jednoduché a všední, právě proto je to přehlíženo. Máte stále takzvanou mysl jako předtím s množstvím myšlenek, to je její přirozenost. Mysl je chápána a nazírána taková, jaká je, jako nástroj vyjadřování. Nejsou tu žádné zvláštní síly, zvláštní předání a zvláštní zírání na někoho, aby se mu něco zvláštního předalo. Není tu nikdo, kdo by mohl někomu něco dát!


Otázka: Takže Vy Jean-Pierre ukazujete lidem cestu domů pouze skrze pochopení slov?

Jean: Pochopení, co nejste je tou nejpřímější cestou k sebepoznání. Se správným ukazatelem to zabere pouze bezúsilný okamžik, abyste poznali svou pravou podstatu, která je tady s vámi již právě teď.

Díky nasloucháním slovům se zakryjete závojem nevědomosti a nepravé víry v to, že jste odděleni od jednoty, od vaší pravé podstaty.

Zaslechnutím jediného slova to pro vás může všechno skončit. Slova jsou pouze ukazatele, které vám pomáhají poznat nepravé a iluzorní, jenž jste považovali za pravé a pravdivé tak dlouho. Slova jsou pouty, která vás drží zdánlivě oddělené a utváří ve vás víru, že jste malá lidská bytost, připoutaná ke kolotoči zrození, smrti a utrpení.

Věříte tolika slovům, která jste slyšeli a přijímali po celý svůj život od vašich rodičů, školy, učitelů, kamarádů, lidí atd... že jste vlastně uvěřili, že slova definují co a kdo jste. Prakticky všechno v co věříte a co zastáváte ve svém životě je nějaká přijatá víra nebo názor z minulosti. Prostě jste to přijali za pravdivé. Jsou to ale všechno lži!

Proto je pochopení potřebné, ukázat a připomenout vám, že slova a názory a představy, které jste přijali za ta léta, nejste vy. To je důležité, jak říkával Nisargadatta, pochopení je vším.

Jeho spolužák Ranjit říkal něco podobného, jeho poselství bylo jednoduché, pochopení je uvědomění si; a stejně tak i jeho učitel předtím poukazoval na přímé pochopení.

Není to však vaše mysl, která chápe, není to ani vaše tělo, ty nemají žádnou samostatnou inteligenci.

Proto nemluvím k vašemu tělu nebo mysli. Existuje ve vás čistá všeobsahující inteligence, stejná inteligence, která řídí tento vesmír. To je to, čím jste, to je vaše pravá podstata, čistá všeobsahující inteligence či absolutní všudypřítomnost.

Právě k té hovořím, není to Jean-Pierre, kdo hovoří, ale přítomnost v podobě Jean-Pierra rezonující k sobě samotné jakožto vámi. Tato přítomná inteligence ví, jaká slova máte slyšet a ty jsou vám překládány, abyste je slyšeli, a aby vám pomohly zapamatovat si, kdo opravdu jste.

Poslouchejte tato slova s otevřeným srdcem, neuslyšíte je svou myslí. Vaše mysl nikdy nepochopí co jste, vaše mysl je pouze myšlenka a názor, chybná víra nebo prostě jen roky lidského podmiňování.

Mohu vám pouze ukázat, co jsem sám shledal pravdivým stejně tak jako to udělal můj učitel přede mnou. Propátrejte to a zjistěte, zda je to také pravdivé pro vás nebo jsem zase je nějaký bláznivý chlápek, co říká nesmysly. Poslouchejte svému srdci, které zná odpověď. Když budete následovat své srdce, tak vás dovede hladce domů, mně to tak fungovalo. Domov je stále tady ve vašem vlastním BYTÍ, vstoupit do vašeho domova je velmi snadné, právě jsem vám dal zlatý klíč, slyšíte?

 

Otázka: Co je to Džnánin?

Vy! Vy jste džnánin, neexistuje žádný rozdíl mezi vámi a někým kdo poznal svou pravou podstatu, protože nic nebylo získáno, jednoduše proto, že nikdy nebylo nic ztraceno a nic nechybělo. Tento běžný a všem známý Přirozený Stav, který je vždy přítomný byl pouze přehlížen do té doby, než na něj bylo poukázáno a upozorněno.

Se správnými ukazateli a troškou zkoumání je falešnost "já" odhalena. Je zcela jasně poznáno, že nemělo nikdy žádnou reálnou a nezávislou existenci a sílu a to je vše! Co se prostě stane je "hahááááá! To je směšné, nikdy jsem nebyl ničím jiným než svou pravou Podstatou!" Takže je to takový podivný kosmický vtip! A smějete se sami sobě! A smějete se uvnitř neustále. Ten vtip Vědomí pokračuje. Ale vy víte, že je to jen hra, vidíte skrze ní, prohlédli jste. Hledání skončilo a život pokračuje tak jako předtím, krom toho, že ta falešná představa oddělenosti a nezávislého konatele nebo já, je prohlédnuta a odhalena jakožto chybná víra.
 

Otázka: Jak žijete Váš život poté, co jste poznal svou pravou podstatu?

Jean: Děláte přesně ty samé věci jako předtím. Chápete, že jste žiti jakožto Vědomí vyjadřující samo sebe. Jdete s proudem života protože víte, že Život samotný je také to stejné Vědomí, kterým jste a vše se děje mnohem hladčeji. Jsou tu stále občasné nárazy, ale ty jsou nazírány v novém světle a vyjasňují se mnohem rychleji, jelikož tu je daleko méně odporu.

Všechno se děje jak má, jednoduše tak, jak se děje. Život jde dál, jak se říká. Nasekejte dříví pokud musíte, doneste vodu pokud musíte, dejte si zmrzlinu pokud chcete, koukejte se na televizi nebo film nebo si užijte sexu s vaší ženou nebo mužem. Dejte si dobrou večeři, postarejte se o vaše auto, tělo, děti, práci, domácí zvířata a tak dále... Všechno je vykonáváno Vědomím, které se projevuje jako vy.
 

Otázka: Děláte z vašeho prožívání, jakoby to nebylo vůbec nic zvláštního, úplně stejné jako jste žil předtím.

Jean: Není to opravdu nic výjimečného, naopak. Je to velmi přirozené, velmi jednoduché a všední, právě proto je to přehlíženo. Máte stále takzvanou mysl jako předtím s množstvím myšlenek, to je její přirozenost. Mysl je chápána a nazírána taková, jaká je, jako nástroj vyjadřování. Nejsou tu žádné zvláštní síly, zvláštní předání a zvláštní zírání na někoho, aby se mu něco zvláštního předalo. Není tu nikdo, kdo by mohl někomu něco dát! Každý je už kompletní tak jak je! Takže jaký by to mělo smysl? Když jste nemocný, jdete k doktorovi, přesně jako předtím, nic se nemění.

Konání je spontánní jako děcko, může tu být moment velkého štěstí a mnoho smíchu, a pak se tento moment může změnit v hluboké ticho nebo klábosení. Pak tu může být moment vzteku a vyhození někoho z domu nebo poslání někoho do pekla nebo ráje, pokud tu nějaké takovéto místo je. Možná, že ho už nechcete nikdy vidět. Kdo ví! Je realizováno, že Vědomí je jediná Síla. Je chápáno, že tu není žádné tělo nebo osobnost, která by mohla dělat jakoukoliv z těchto věcí, ale pouze Jedno Vědomí si hraje s Jedním Vědomím. Všechno je nahlíženo jako čisté fungování, bez pojmenovávání přirozeného pohybu energie špatné nebo dobré, prostě je této energii ponecháno, ať proudí taková jaká je.
 

Otázka: Takže cokoliv se teď děje, tak to nejsem "já", kdo to dělá, ale Vědomí?

Jean: Ano! Všechno je to JEDNO UVĚDOMOVÁNÍ, Jedno Uvědomování zdánlivě se smějící samo sobě, Jedno Uvědomování zdánlivě se hněvající samo na sebe. Cokoliv se děje, je pouze Jedno čisté Vědomí, které to vše dělá a všechno si to přeje. Je to Jediná a Jedna Síla. Všechno je nahlíženo jako přirozené pohyby v čistém Vědomí, to je vše! Přesně jako vlny vzdouvající se a pohybující se na povrchu oceánu a následně se u břehu navracející zpět do oceánu. Všechno je to Jedno! To je vše co tu je!

Když potkáte lidi, kteří vás nasměrují k vám samotným velmi prostým způsobem, máte štěstí. Někdy se vám může stát, že se zaseknete na zářivé iluzi projevu po několik let a myslíte si, že to má něco společného s Realitou. Co k tomu říct? Je to prosté! Pouze to přichází a odchází stejně tak jako různé zvláštní zážitky. To není ono.

Pokud si myslíte, že učitel je velký Mistr nebo Buddha s větším a vyšším Vědomím než vy, tak to je překážka, protože je tu jenom JEDEN, který je vyšší nebo nižší. Je to všechno stejné, není tu nikdo, kdo by mohl být vyšší nebo nižší, nikdo osvícený a neosvícený, nikdo probuzený a neprobuzený, nikdo džnáninem a adžnáninem. Všichni jsou již takoví, jací jsou a to je ono! Nic k dosažení, získání nebo obdržení, prostě a jednoduše BYTÍ.

Můžete se setkat s oddanými hledajícími, kteří byli u tolika takzvaných velkých Učitelů déle než 20 nebo 30 let. Tito hledající přesto stále hledají Klenot své Pravé Podstaty všude možně, přestože drahokam, který hledají, je právě tady v jejich kapse! Ale to není jejich chyba, oni to jen nevědí!
 

Přeloženo z http://www.you-are-that.com/

 

 

Tisk


Přidejte komentář k článku: