Převrácení světel - Joshi

Nedávno jsem zaslechl na jednom z večírků zmiňovat výraz "převrácení světel".

Nedávno jsem zaslechl na jednom z večírků zmiňovat výraz "převrácení světel". Rád bych k tomuto něco řekl. Tento výraz občas někde zaslechnu a možná žiju v klamném dojmu, že moc lidí byť ho v diskuzi používá, neví co vlastně může znamenat. A tak tu máme opět jeden pěkný silně esoterický magický a mystický termín, který se docela pěkně vzdálil lidskému chápání. Ovšem chápat ho ruzumem je jen poloviční pomoc, ale i toto pochopení rozumem pomůže jednoduše si ověřit možnost existence "převrácení světel" u mnoha lidí. Světla jsou totiž u všeho a všech převrácena již nyní a je to snadno ověřitelné. .... Takže zkusím to, co mi dovolí mé chabé písemné vyjadřovací schopnosti :)Převrácení světel se týká vědomí můžeme říct i bytí, existence samotné. V mystickém terminologii vyjádřené slovem světlo.

Před převrácením světel je tu čilá mysl a pocit já-osobnosti, která občasně zažívá stavy plného a čistého vědomí a opětovně se chce do těchto stavů dostat a považuje snad i trvalé bytí ve stavu bdělého vědomí za svůj cíl. Jelikož žije v dojmu, že musí být odstraněn závoj myšlenek a musí dojít k odpoutání od dějů ve světě, aby bylo dosaženo stavu bdělého vědomí, tak se o to někdy více někdy méně úspěšně snaží a prokopává hradbu myšlenek a kutá se jakoby dovniř své bytosti.

Jakmile "dojde" k převrácení světel tento postoj a "pohled" či prožívání se obrátí a je to přesně obráceně. Je tu bytí a bdělé vědomí, které si vše uvědomuje, v kterém všechny stavy probíhají a vše dohromady tvoří jednotné živé prázdno. Myšlenky a stavy i nadále pokračují stejně tak jako pokračuje a nemizí okolní svět. Není tu však již uvnitř a venku, ale vše "je" a probíhá nerozdílně samo o sobě a v sobě. Poněkud nesprávně můžeme říct, že myšlenky, tělo a pocity jsou stejně tak vnější svět jako myšlenky někoho jiného nebo oblaka na obloze či projev Paroubka :) Jsou to jevy jedné jediné Mysli.

Toto je snadno ověřitelné a jednoduchým pozorováním objevitelné. Veškerá cvičení, která pracují s myšlenkama, tělem, čakrama a činy toto neověří, protože jsou byť hezky ale přeci egoistická. Je třeba opustit toto ego a být tím čím jsme tedy světlem vědomí, bytím a existencí všeho.

Objevení sama sebe, univerzálního a všem společného bytí je nejkrásnější dar života.

Témata tohoto článku: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: