Podstata Prvního Okamžiku - Gilbert Schultz

Je průvodcem nezprostředkovaného, okamžitého a přímého poznání našeho přirozeného stavu - Probuzené bdělosti (? Wakefulness).

The Essence of the First InstantNa jeho stránkách je volně ke stažení e-kniha, jejíž obsah autor popisuje:

„Je průvodcem nezprostředkovaného, okamžitého a přímého poznání našeho přirozeného stavu - Probuzené bdělosti (? Wakefulness). Základním momentem vědění vždy byl a je přítomný okamžik. Neexistuje žádný jiný čas než tato bezodkladnost. Jsi tímto světlem prozření, ve kterém ti tvá vlastní přítomnost odhaluje nekonečnou jednotu se vším, co je. Tento čirý a prázdný ‚prostor poznání‘ není ‚v čase‘. Vše, co se děje - mizí - ale ty zůstáváš jako svědek, ale i za ním".

Jaký měl vliv Bob Adamson na Gilberta asi už tušíte... Tak ať to máte v Novém roce také v ose Přítomného...

 

 

Jsi přítomný
Jsem přítomný
Oba jsme přítomní
v této bezodkladné a bezčasé prezenci

Nazýváme ji „Ted" (Now)
„Přímo teď"
toto „teď" nikdy nezačíná
nikdy nekončí

To, je rozlehlá přítomnost Věčnosti
nestárnoucího Uvědomění
rozpínajícího se ve všem, co je
bez náznaku hnutí

٭

To, je bezbřehá přítomnost
To, zahrnuje každé „kde"
každé „kdy"
každé „jak"

To, je bez-časová přítomnost
To, nemůže být zapomenuto ani zapamatováno
TO JE

Přítomnost se nemění
(zjevné kvality přítomnosti se neustále mění)
To, je plně a ohromně otevřeno
To, je nekonečná rozlehlost Přítomného Uvědomění

٭

To, je věčné
a přeci vždy svěží a nové
To, je ostřejší než nejostřejší
Nudnější než nejnudnější
Širší než nejširší
Hlubší než nejhlubší

Všeho je dosaženo v tomto prvotním okamžiku
To, je Uvědomění
To, je prostá probuzenost / prožitek bdělého (Wakefulness)

To, je předtím než jsou tato slova
rozpoznána nebo zamyšlena
Tento text je psán v tomto prvotním okamžiku
je čten v této samé prvotní instanci

Tato probuzenost není nic jiného, než tento prvotní okamžik
prvotní okamžik není nic jiného než vzbuzenost

٭

To, je každé „kde", „kdy" a „jak"
To, je možno popsat jednoduše jako otevřenost

Otevřenost je nezaujaté uvědomění
To, není „osobní"
To, nemá předpojatost
To, je Univerzální Uvědomění

Ty jsi toto světlo poznání
Oblak nevědění je jen míjejícím stínem
Všechny stíny jsou obsazeny světlem samým
Ty jsi světlo

To, je vše-zahrnující, otevřené, samo-zářící uvědomění
Ty jsi světlem zření (seeing-knowing)
Přímým nazřením (direct kognition)
Nezprostředkovaným poznáním
Jedním bez druhého

٭

Nacházíš se v prožitku jednoho dlouhého momentu
Nemá začátek ni konec
Všechno před tebou plave, jako přehlídka (display)
vždy se měnících jevů

To, není chladnou vzdáleností
To, má všechnu zjevnou látkovost (substantiality),
přeci je však svobodou,
ty ale víš, že ve skutečnosti se nic neskládá
do něčeho objektivního

V „minulost" už nelze déle věřit
Všechny víry jsou seznány jako prázdné
Jsi kompletním zřením (knowing) této ohromné
a nekonečné přítomnosti ve vší její celistvosti

Tvou pravou esencí JE uvědomění
které nemůže nic obsáhnout
není nic co by jsi mohl udělat pro jakoukoliv změnu
To již JE

V důkladném nazření, se objeví prostor,
který je zbavený hledání
Poznání utíná důkladně všechny domněnky a odhaluje
že ničím nebyly

Toto vidění-vědění je prvotním okamžikem uvědomění
To je věčně tvé, nikoli „osoby"

٭

Myšlence a jazyku vždy předchází toto poznání
Je to prostě nahá znalost, kterou jsi
Je to neměnná podstata všeho, co JE
V tobě to je jako nevyslovitelné JÁ JSEM
Nepopiratelný fakt bytí
Nemůže to být negováno
Ty Jsi

To je přímé vědění
To je přímé poznání
To je přímé vědomí
To je přímé zření
To je sebe-znající uvědomění

٭
Důkazem je přítomnost
Přítomnost je důkazem
Ne dvojí

Buď prostě Vidoucím znalcem tohoto faktu
Není zde zkrátka nic než zření toho, co je
před myšlenkovým procesem

Ve skutečnosti není nic složeného
V minulosti ani v budoucnosti neexistují žádné objekty
V přítomnosti jsou objekty sebe aktualizujícím uvědoměním
Jsou volné ode všech slov
Jsou volné od jakéhokoliv omezení
Spontánně se objevují v této okamžité instanci
Nemohou být nalezeny kdekoli jinde

٭

Tato čirá znalost je tím čím jsi
Není to nic jiného
Ať už „věříš" čemukoli že jsi, je to jen smyšlenkou
Není žádná „entita", která by někde cokoli dělala
Není žádná „entita", která by v něco věřila

Ta entita a to čemu je věřeno jsou oboje
projevy v mysli
Vzory energie

Vidění, slyšení, chutnání, dotýkání, cítění a myšlení
spontánně vznikají v okamžiku přítomného uvědomění

٭

Jedno, zda-li je to označováno jako „To" či „Ono"
Já jsem To - Ty jsi To
Ne dva

Souhlas s tím je ničím
Odmítnutí toho je rovněž ničím
Já jsem nic
Ty jsi nic
Nic je žádná věc (no thing)

Všechna energie trýští z této nicoty -
nemůžeš být vyčerpán
Někdo tomu říká Bytí nebo Bůh
Někdo tomu říká Buddhova Přirozenost
Někdo tomu říká Zen

Nezáleží jak tomu říkáš
Je jedno jak se to projevuje -
TO je to!
To JE to!
To je TO!

٭

____________

http://www.shiningthroughthemind.net/

http://nondualitynotes.blogspot.com/

 

Tisk


Přidejte komentář k článku: