Otevřenost - Joshi

Otevřenost tomu, co je. Takové, jaké to je.

Otevřenost tomu, co je. Takové, jaké to je. Všemu beze zbytku a bez vyjímek. Tento víkend jsem si povídal s jedním člověkem, který je již dlouho na duchovní cestě. Mimojiné prohlásil, jak nedávno poslouchal básně jednoho z probuzených mistrů a jak bylo cítit nebo poznat, že to říká z prázdnoty, z prázdné mysli. Že, kdyby to říkala nějaká herečka, nebylo by to ono. To mne zaujalo.

Ano nepochybuji o tom, že mistr skutečně četl básně z prožitku prázdné mysli. Jak jinak. Z prázdné mysli pochází vše co existuje, není tu nic, co by nepocházelo z prázdné mysli. Proto i ona herečka cokoliv by pronesla bylo by projevem prázdné mysli.

Cokoliv řekneš ty sám pochází z prázdné mysli, ať si to uvědomuješ nebo ne. Jakýkoliv zvuk pochází z prázdné mysli. Prázdná a plná mysl je jediná mysl, která tu je.

Co se tedy děje při poslouchání básní mistra? Neděje se nic zvláštního.
Někdo může poslouchat tyto básně a neslyší v nich nic zajímavého, dokonce mu můžou připadat trapné, někdo zas ani neví o co jde, například takový pes, tomu jsou vcelku ukradené, přesto je slyší.

Pak je tu však někdo, kdo se při poslechu těchto básní otevře vnímání prázdné mysli, oné prázdné mysli, z které je báseň vyslovována a v které je slyšena. Protože tento člověk je sám prázdnou myslí dokáže tuto prázdnou mysl vnímat. Prázdná mysl se jakoby naladila sama na sebe. Jde o otevřenost tomu, co tu je.

Osvícení a splynutí do jednoty je otevřenost všemu, ne jen při poslouchání zvuků vznikajícíh při recitování básně mistrem nebo manter, ale i při zvuku šplouchnutí kamene do rybníku nebo při projevu Václava Klause nebo chrlení sprostých nadávek.

Neboj se otevřít všemu v každé situaci, tak jak tu je, stejně tak jako se otevíráš při poslechu básní svého mistra. Nalaď se na tuto vlnu otevřenosti kdykoliv si na to vzpomeneš, to je žítí v jednotě a smíru se vším - a hledání jednoty je tatam, vše je ok.

Témata tohoto článku: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: