O přemýšlení - Sailor BobSailor Bob: "Zdá se, že přemýšlení o sobě a okolních předmětech zastiňuje či překrývá přirozený stav (vědomí či bytí). Ale bez vědomí nemůže toto přemýšlení či myšlení probíhat a existovat. Protože myšlení se objevuje a děje ve vědomí (stejně jako se mraky pohybují a existují na obloze). Uvědomte si (pochopte, prožijte), že myšlení je ve své podstatě vědomím. Díky tomuto pochopení a uvědomení nemůže myšlení překážet vědomí."

---

Tak vidíte z vědomí nelze vypadnout, nelze jím nebýt. V meditaci se myšlení zklidňuje a prociťování prázdnoty a všudepřítomnosti vědomí je zřetelnější. Nástupem myšlenek však nemizí, to mizí jen stav bezmyšlenkovitosti či zklidnění myšlenek. Ověřte si, že onen pocit bytí a vědomí nemůže zmizet a odejít. Je to uvolňující a radostné. Nemůžete o nic přijít ani ničeho nabýt, můžete si toho jen "užívat" kdykoliv si vzpomenete. Toto užívání je pocitem, který se projevuje jako blaženost bytí a je již jemným obsahem vědomí, protože není trvalé a jeho intenzita se mění.

Vidíte to jinak nebo podobně? Napište do komentáře. Přeji vám krásný den - joshi

Témata tohoto článku: mysl, Sailor Bob

Tisk


Přidejte komentář k článku: