Nedvojnost nelze praktikovat

Podstata neduality leží mimo oblast informací.

Nedvojnost nelze praktikovat Nelze praktikovat nedvojnost, protože to není stav bytí ani dovednost. Nedualita je prostě to, co je. Pokud existuje praxe odhalování toho, co je, je to spíše ne-praxe zastavení toho, co právě děláte.

Je to paradoxní, ale vy už jste si neduálního vědomí vědomi, jen si myslíte, že k tomu potřebujete nějaké zvláštní vědomí. Myslíte si, že je třeba něco udělat, že existuje nějaká praxe, abyste se k tomu dostali. Jistě, existuje několik praktik, které pomáhají se ZASTAVENÍM úsilí a poddávání se myšlenkám, které zdánlivě zastírají nedualitu. Ale není to skutečné dělání věcí. Není to praxe. Není třeba vynakládat žádnou práci ani úsilí. Podstata neduality leží mimo oblast informací. Stejně jako se nemusíte učit používat své smysly, abyste viděli, slyšeli, cítili čich, chuť a hmat.

Je to postupné rozpouštění identity duchovního hledače, což není snadné, ale není to praxe jako taková. Je to spíše proces nazírání či pozorování.

Praktikování neduality často jen udržuje snahu o další znalosti. Chodit na satsangy, klást další a další otázky „osvíceným učitelům neduality“ také vytváří další a další podmínky pro duchovního hledače. Hledající si myslí, že se někam dostává, ale žádné další poznání nezíská.

Iluze přetrvává i při usilování o nedualitu. Samotná myšlenka „praktikování neduality“ je jemnou iluzí, která vytváří další naděje a falešný pocit pokroku.

Adam Rudny

Tisk


Přidejte komentář k článku: