Myšlení versus vědění kdo jsme

John je pokračovatelem Nisargadattovy tradice, ke které se dostal skrze svého učitele Boba Adamsona, který "pochopil" po návštěvě u Nisargadatty a žije nyní v Austrálii. Následný text je krátký překlad z otázek a odpovědí z webu Johna Wheelera, který odpovídá na dotazy návštěvníků skrze e-mail.
J: Spodní linie je to, že jsi ta přítomnost nebo to vědomi právě teď. Když se tomu poprvé vystavíš, mysl a všechny ty koncepty se přiřítí s "Ale co když?" "Ale..." atd. "Učitel" tě přivádí stále k "faktu tvého vlastního bytí". Sílou zvyku se instinktivně díváme do myšlenek jako měrítka, toho, jak na tom jsme, ale je to dívání se špatným směrem. Myšlenky se objevují VE vědomí, které je tím, co opravdu jste a vždy jste byli. Je to jako kdyby jste byli nad mraky a pak se na ně podívali dolu a hledali slunce. Říkáte, "Podívej na všechny ty mraky. Jak se stále objevují. A kde je slunce?" Ale když se otočíte, všimnete si, že slunce je za vámi a osvětluje mraky. Je to vlastně to, co vám dovoluje, abyste je vůbec viděli. Slunce opravdu nemá co do činění s objevováním či umístěním mraků.

Je to jemný posun, ale má dalekosáhlé účinky. Dívali jsme se špatným směrem, a to může být rychle napraveno, pokud se na to jednou poukáže. Není tu opravdu nic, co byste potřebovali praktikovat. Jen si toho všimněte. Odpoveď není v mysli. Když se zeptáte většiny lidí, aby se podívali okolo po místnosti a řekli, co vidí, obvykle vám vyjmenují různé předměty. Jen málo vám řekne, že vidí prostor. Ale jakmile je na to jednou poukázáno, všimnete si, že všechno se nachází v prostoru. Stejné je to s vědomím. Jakmile pro to jednou dostanete cit, centrum pritažlivosti se začne posouvat z upínání se na myšlenky do pouhého uvolnění se do vašeho pravého bytí nebo sebe-vědomého vědomí.

O: Jak se TAM (resp. SEM) dostanu?

J: Nemůžeš se tam "dostat". Ty TAM již JSI PRÁVĚ TEĎ. Tvoje bytí a vědomí je TADY A TEĎ vždy.

Jestli ti můžu něco navrhnout, vůbec se nezabývej myšlenkami. Vyvstávání myšlenek s tím nemá NIC společného. Spíše se zabývej tím, v čem a na čem se myšlenky objevují. Tohle je směr ke zkoumání. Zabývání se myšlenkami nemá konce a neplyne z toho žádná svoboda. Znám to z vlastní zkušenosti, věř mi!

Znej svou pravou přirozenost a myšlenky se postarají samy o sebe. Jen tě upozorňuji (v případě, že by ses divil), že myšlenky budou dále vyvstávat po zbytek tvého života, tak jako to dělaly předtím. ALE, znajíc sebe se jimi nebudeš zabývat tak jako dříve. Tvůj klid nespočívá v klidné mysli, ale v prokázání tvé totožnosti v tom, co je hlubší než mysl. Jsi to i právě teď. Stačí jen něco málo pozorování, aby se to vyjasnilo.

-------------------------------------------------------------------Zdroj: http://www.employees.org/~johnwhee/articles/articlelist.html
Překlad: Guarada

Témata tohoto článku: John Wheeler, mysl

Tisk


Přidejte komentář k článku: