Mysl není věc, ale událost - Osho

Zapůjčil jsem si v knihovně novou knihu od Osha - Vědomí (nakl. Eugenika). Při jejím pročítání jsem narazil na část, která se mi líbila. Opisuji malý úryvek a knihu mohu doporučit.
Co je mysl? Mysl není věc, ale událost.

Věc má svoji podstatu, událost je jenom proces. Věc je jako kámen, událost je jako vlna - existuje, ale nemá podstatu. Je to pouze událost mezi větrem a oceánem, proces, fenomén.

To je první věc, které je třeba porozumět - mysl je proces stejně jako vlna či řeka, nemá ale žádnou podstatu. Pokud má podstatu, pak nemůže být rozpuštěna. Jestliže podstatu nemá, může zmizet bez jediné stopy.

Pokud se vlna rozplyne do oceánu, co po ní zůstane? Nic, ani stopa. Proto ti, kdo dosáhli poznání, říkají, že mysl je jako pták, jenž letí po obloze - nezůstává po něm žádná stopa, vůbec nic. Pták letí, ale nezanechává žádnou cestičku, žádne otisky.

Mysl je jenom proces. Ve skutečnosti mysl neexistuje - pouze myšlenky, myšlenky, které se pohybují tak rychle, že se domníváte, že jde o něco souvislého, a také to tak vnímáte. Přijde jedna myšlenka, přijde druhá a další a tak to pokračuje ... přestávka je tak krátká, že nedokážete spatřit interval mezi dvěma myšlenkami. A tak se dvě myšlenky spojují, vytváří se z nich kontinuita, a kvůli této kontinuitě si myslíte, že mysl existuje.

Existují myšlenky - žádná mysl. Stejně jako existují elektrony, a žádná hmota. Myšlenka je elektronem mysli. Mysl je pouhým zdáním. Prozkoumáte-li ji podrobněji, rozplyne se. Pak jsou přítomny myšlenky. Jakmile se ale mysl rozplyne a existují výhradně jednotlivé myšlenky, mnoho věcí se najednou vyřeší. První z nich je, že okamžitě poznáte, že myšlenky jsou jako mraky - připlouvají a odpoluvají - a vy jste nebe. Když mysl zmizí, okamžitě přijde vjem, že se už do myšlenek nezapojujete (pozn. joshi - nemáte čím se zapojovat nebo zasahovat)- myšlenky existují, proplouvají vámi jako mraky po nebi či jako vítr listy stromů. Myšlenky vámi proplouvají a mohou proplouvat, protože jste nezměrnou prázdnotou (pozn. joshi - tedy ne tělem nebo duší apod.) Nemají žádnou překážku a zábranu. Neexistuje žádná zeď, která by jim bránila, nejste obehnáni zdí. Vaše nebe je nekonečné, myšlenky přicházejí a odcházejí. A jakmile začnete vnímat, že myšlenky přicházejí a odcházejí, a vy jste pozorovatelem, svědkem, ovládli jste mysl.

Mysl není možné ovládat v normálním slova smyslu. Za prvé, jak ji můžete ovládat, když neexistuje? Za druhé, kdo ji bude ovládat? Za myslí nikdo neexistuje - a jestliže říkám, že za myslí nikdo neexistuje, míním tím, že za myslí existuje nikdo, nicota. Jestliže bude někdo ovládat mysl, pak to bude pouze část, fragment mysli, která ovládá jiný fragment. To je ego.

Mysl není možné takto ovládat. Není to možné a neexistuje nikdo, kdo by ji ovládal. Vnitřní prázdnota může pozorovat, ale nikoliv ovládat. (pozn. joshi - stejně tak nelze prázdnoutou ovládat činnost těla, pocity, okolní události apod. vše se odehrává stejně jako myšlenky ve vás, vy jste prázdným prostorem, v kterém se to vše odehrává. Jste průzračným světem. Žádná událost vás jakožto prázdnotu nezmění a neovlivní, jste pevnou a nehybnou nicotou.)

Odkaz na knihu: http://www.martinus.cz/?uItem=20374

Témata tohoto článku: mysl

Tisk


Přidejte komentář k článku: