Mnoho jmen Boha - Rupert Spira

Zrovna jsem dočetl předmluvu k vaší knize "Průhlednost věcí" (The Transparency of Things). Velmi se mi líbilo přirovnání o papíru, na kterém jsou napsaná slova.

Otázka: Zrovna jsem dočetl předmluvu k vaší knize "Průhlednost věcí" (The Transparency of Things). Velmi se mi líbilo přirovnání o papíru, na kterém jsou napsaná slova.

Když je má pozornost nasměrována na papír, na kterém jsou napsána slova, tak si ho všimnu. Předtím jsem ho nevnímal, i když tam ten papír byl po celou dobu a slova bez papíru nemohla existovat. A teď vidím papír i slova dohromady. Přesně tak je to s věcmi - věci ve světě nemohou existovat bez Toho, co je podstatou všeho.

Odpověď: Říkáte: "Když je má pozornost nasměrována na papír, na kterém jsou napsána slova, tak si ho všimnu. Předtím jsem ho nevnímal...."

Ve skutečnosti, když se upozorní na papír, na kterém jsou napsaná slova, tak si nezačneme uvědomovat papír, ale to, že jsme si byli papíru vědomi vždy.

Předtím jsme si mysleli, že jsme si byli vědomi slov a nevnímali papír. Teď můžeme vidět (chápat), že to byl papír, co jsme ve skutečnosti po celou dobu vnímali.

Avšak, když si poprvé uvědomíme existenci papíru, tak je tu tendence říkat, že jsme si najednou vědomi slov A papíru. To je pravda, ale jen poloviční!

Slova tu jako taková nejsou, to znamená, že slova sama o sobě neexistují, existují pouze jako nějaká nálepka (jméno) "slova". Je tu pouze papír, který má na sobě různé tvary, aniž by přestal být papírem.

Jméno "slovo" je ve skutečnosti pouze jiným jménem pro papír, když se nám zdá, že se stal něčím jiným, než je.

Stejně tak, když si uvědomíme existenci Vědomí, tak si ho obvykle všimneme nejdříve jakožto něčeho, co je svědkem všeho prožívání. To je pravda, ale jen poloviční!

Když se nazírá na zdánlivé předměty (vjemy) těla, mysli a světa z pozice svědka (což není vlastně žádná pozice), tak je vidět, že nejsou vytvořené z ničeho jiného než z této pozorující přítomnosti Vědomí.

V tomto bodě se stává jasným, že Vědomí není pouze svědkem, ale také podstatou (substancí) veškerého prožívání. Stává se zřejmým, že Vědomí je stejně tak ve všem, jako mimo vše.

Jména, která dáváme vjemům těla, mysli a světa jsou ve skutečnosti jen jiná jména pro Vědomí, když se nám zdá, že se stalo něčím jiným než sebou samotným. Jsou to různá Boží jména.

A tak tu máme také tradici křestních jmen, kdy je jedno Já pojmenováno různými jmény.

překlad Joshi z http://non-duality.rupertspira.com

Témata tohoto článku: Rupert Spira

Tisk


Přidejte komentář k článku: