Léčivá radost bytí

Chybí Vám v každodenním životě radost? Hledáte pocity štěstí a jednoty? Vzděláváme se, rozvíjíme se, cestujeme, čteme, meditujeme… Neustále nasáváme nové zážitky. Naše hledání nemá konce. Přitom stačí jen otočit pozornost o 180 stupňů. Do sebe.

Léčivá radost bytí Prožívat radost a spokojenost v životě je stav, po kterém tak nějak touží všichni. Jako by nám něco bránilo žít uvolněně a zároveň právě trápení bylo hnacím motorem hledání štěstí.

Snažíme se vymanit z nesvobody, do které nás uzavírají těžké životní situace nebo trauma z dětství. Chodíme po terapiích a sledujeme všelijaké novodobé guru a léčitele. Zkoušíme léčivé meditace a cvičení. Občas je to lepší, občas zase horší. Někdy máme pocit, že se vynořujeme na světlo, pak zase padáme. Bojujeme ještě stále statečně. Může se ale zdát, že to je nekončící proces. Děláme někde chybu? Najdeme nakonec ten správný recept?

Všimněte si, že tohle se vše točí kolem naší vlastní identity, kolem "já". Celé naše prožívání a přemýšlení je namotané na naše „já“. Já myslím, já prožívám. Právě o volnost a štěstí tohoto „já“ nám jde. Proto je velmi praktické své já lépe poznat a zjistit, co je vlastně zač.

Je to obrovský paradox, zvláštní situace, protože já zkoumá samo sebe. Musíme se ponořit do sebe a dát na chvilku stranou všechno prožívání a trable. Ztišit se a naslouchat, kdo je uvnitř. Zkusit hledět do samotného středu naší bytosti.

Když postupujeme velice jemně a nenásilně, začneme se nořit do ticha vlastního bytí a existence. Naše já se před námi začne odhalovat, růst a rozprostírat se jako nebe za mraky. V tento moment již nemusíme nic dalšího dělat, jen tiše, s důvěrou, láskou a vděčností být.

Já je láska, tichá spokojenost, která si nic nežádá. Trpělivě čeká, až si jí všimneme a splyneme s ní. Touha po štěstí nás přivedla k sobě domů. Do místa, kde hledající mizí v hledaném a kde "já" poznává "ne-já". Takovéto setkání s vlastním já je pravým požehnáním. Jsme doma a napětí mysli a těla se rozpouštějí. A takový recept stojí za vyzkoušení.

Témata tohoto článku: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: