Jste opravdu uvnitř svého těla? - Rupert Spira

Naučili jsme se a převzali jsme běžné tvrzení, že jsme v těle, někde uvnitř v něm. Naše prožívání této teorii však neodpovídá. Ověřte si to svou vlastní zkušeností.

Jste opravdu uvnitř svého těla? - Rupert Spira

Tělo je obvykle považováno za obal z kůže, naplněný pevnými objekty jako jsou orgány, kosti atd. Nicméně zavřete oči a vnímejte přímé prožívání těla. Vnímejte plochu těla, kůži, a také 'vnitřek' těla, například tlak za očima.

Zakoušíme jeden pocit uvnitř jiného? Ne! Oba pocity jsou zakoušeny 'uvnitř nás', ve vědomé přítomnosti.

Je vlastně zajímavé pozorovat naši hluboce zakořeněnou víru, že zakoušíme tělo ve světě a mysl v těle. Naše jediná znalost o těle a světě je série pocitů a vjemů.

Podívejte se blíž na vaše prožívání a pozorujte, zda vůbec někdy zakoušíte pocity uvnitř jiných pocitů, vjemy uvnitř jiných vjemů. Jasně pociťujte, že tomu tak není a ani nebude nikdy možné.

Proto nikdo nikdy neprožíval tělo nebo objekty ve světě. 'Tělo', 'svět' a 'objekty', to jsou všechno pojmy „nalepené“ na skutečnost našeho prožívání.

Stejně tak se podívejte na vlastní prožívání a tažte se, jestli jste někdy zakusili nebo vůbec můžete zakusit myšlenku uvnitř vjemu či pocitu. Ne! Je naší zkušeností, že nikdy nezakoušíme myšlenku, to jest mysl, uvnitř těla nebo světa.

Naše prožitky těla nebo světa se neobjevují v mysli. Ony jsou mysl.

Prožitek je prostě souvislá celistvost bez oddělených vnitřních nebo vnějších částí nebo entit, které by mohly být kdekoli nalezeny.

***

Poznejte jasně na základě vašeho momentálního prožívání, že to není kůže, v níž jsou umístěny různé vjemy, které nazýváme tělem.

Jinými slovy, vědomí je vaše skutečné tělo. Pozorujte jasně, že všechny pocity, které normálně považujeme za naše tělo, se vlastně volně pohybují v tomto neomezeném, neohraničeném prostoru vědomí.

Vědomí je skutečné tělo, skutečný 'obal' všech věcí a vše je vyrobeno z jeho průzračné, světelné substance.

Nicméně, co jsou vlastně tyto objekty, například tělo, které se zdají být obsaženy uvnitř vědomí? Pokud se ponoříme hluboko do pocitu váhy tohoto zdánlivého těla, najdeme zde pouze vnímání. Kolik vnímání váží? Nepřemýšlejte o tom. Není to teorie. Získejte vlastní zkušenost, zbavenou veškeré interpretace.

Vnímání nic neváží. Proto je to naše přímá a intimní zkušenost, že naše tělo je nehmotné. 'Váha' je koncept navrstvený na naši zkušenost myšlením.

Nyní se dotkněte něčeho pevného a naleznete 'dotýkání' a 'vnímání'. Jak pevné je 'dotýkání' nebo 'vnímání'? Jasně pozorujte, že tato 'pevnost' je také koncept přidaný k holému prožívání myšlením.

Nicméně, pokud budeme tvrdit, že objekty se objevují uvnitř vědomí, tak zůstaneme takzvaně jen na půli cesty. Přiznali bychom se tím k víře v existenci objektů.

Pokud však půjdeme hlouběji do povahy objektů, které se zdají objevovat ve vědomí, nalezneme pouze zakoušení, a zakoušení samo je nehmotné, průzračné a světelné
či vědomé. To jest, nalezneme pouze vědomí. Vědomí nalézá pouze samo sebe.

***

Pozorujte, že tento prostor přítomnosti je široce otevřený. Je to otevřenost sama. Říká 'Ano' všemu. Vše vítá. Je to čisté vítání, přijímání. Ve skutečnosti je to více než to; je to intimně úplně jedno se všemi zdánlivými věcmi; to jest, je to milující.

Naše skutečné tělo je tělo lásky a intimnosti. Vše je bezpodmínečně drženo uvnitř něj.

Nicméně, dokonce i 'všechno' a 'uvnitř' se rozpouští a vše, co zůstává, je intimní, milující podstatou zakoušení - příliš blízká k sobě, příliš intimně jednotná se sebou, než aby připustila uvnitř nebo vně, blízko nebo daleko, 'já' nebo 'ty', milenec a milované - pouze čisté zakoušení.

Vše, co je třeba, je začít s přímou zkušeností a zůstat tam - žádný koncept, obraz nebo vzpomínka na tvar těla nebo světa, ale jednoduše holé nefiltrované prožívání.

Zavřete oči a prostě vstupte dětským způsobem do holého prožívání těla. Jednoduše kontemplujte nad aktuální zkušeností a ta, zbavena překrytí a interpretace, vyjeví sama sobě svou podstatu.

---------------
Zdroj: Kniha Ruperta Spiry Presence, Volume I, překlad: Pavel, http://www.rupertspira.com/

 

Témata tohoto článku: Rupert Spira

Tisk


Přidejte komentář k článku: