Je Vědomí v mozku? - Rupert Spira

Co když je to mozek, co vytváří prázdné vědomí?

Otázka:

Co když je to mozek, co vytváří prázdné vědomí? Co když je vědomá přítomnost pouze mozek v poklidném stavu? Něco jako kdyby měl mozek vždy zapnutou na pozadí prázdnou obrazovku. Vědomí by pak bylo neustále přítomné, ať se děje cokoliv. Takhle by to mohlo být. Jak mohu zjistit a spatřit, zda není vědomí jen nějakým bílým zrněním nebo něčím co vyrábí mozek?

Odpověď: Neexistuje žádný prožívaný doklad o tom, že by Vědomí (Vědomá Přítomnost) bylo umístěno v mozku nebo v mysli. Mozek a mysl se objevují ve Vědomí. Vědomí se neobjevuje v nich.

Vědomá Přítomnost není pouze myslí v klidném stavu, protože tato Přítomnost je přítomná jak v případě, kdy je mysl aktivní, tak i v případě, kdy je mysl klidná.

Jak celkem správně tvrdíš, Vědomí je přítomné, ať se děje cokoliv. Prověř to vlastní zkušeností. Zažij si pevně, že ty jsi jakožto Vědomí přítomen jakémukoliv prožitku a jevu mysli, těla a světa, nehledě na to, jak jsou tyto vjemy klidné nebo rozbouřené.

Vědomí je jako televizní obrazovka... je podstatou všech obrazů a zároveň je zcela nedotknutá tím, co se na ní děje.

Toto „pochopení" je klidem, protože je jasně viděno, že Vědomí nemůže být rozrušeno.

Je to svoboda, protože je jasně viděno, že Vědomí na sebe může vzít jakýkoliv tvar.

Je to štěstí, protože je jasně nazíráno, že Vědomí je vždy naplněno sebou samotným a nepotřebuje nebo nechce nic jiného.

Je to láska, protože je jasně viděno, že Vědomí je intimně v jednotě se všemi jevy.

Pochop (spatři), že Vědomí je jediným prvkem, který je přítomen ve všech prožitcích nezáležeje na daném charakteru prožitku a že je jedinou "věcí", která zůstává, když jevy těla, mysli a světa mizí.

Pro účely okurkové sezóny a pro potěchu ducha čtenářů přeložil Joshi z http://non-duality.rupertspira.com/
(omluvte prosím sníženou kvalitu signálu mezi autorem a překladatelem)

Témata tohoto článku: Rupert Spira, vědomí

Tisk


Přidejte komentář k článku: