Jak TO Je - Chuck Hillig

Chuck pronesl něco o tom, že vše je jen hra Vědomí a není tu co řešit.

Na stránce advaity se objevil v komentářích požadavek, abychom psali delší úvody k uváděným překladům. Abychom vysvětlili, co jednotliví autoři myslí tím a tím, proč používají ten a ten výraz a podobně. Takovýto požadavek nebo jiný může být stimulem pro další články.

Co však ještě dodat? Je to stále o Tom samém, o Tom jediném. Realizace a osvícení není nic jiného než 100% přijmout toto Jediné. Přijmi, že jediné, co existuje je To, co hledáš a hned teď přestaň hledat. Přestaň hledat To, co tu již je, protože nic jiného Tu není a nebude.

Pokud to chápeš a přijímáš intelektuálně, pokud se ti to zdá jasné a stále něco hledáš, není to realizace. Je to však již Ono. Nic jiného než To neexistuje, vše co se děje, je To. Není tu nikdo, kdo něco hledá nebo nehledá, není tu někdo, kdo spí nebo je probuzen. Je tu pouze To, Ono, Jediné, Absolutno a Vědomí.

Bojíš se nebo nemůžeš přestat s hledáním, protože si nejsi jistý? Chceš potvrzení, že vše je skutečně tak, chceš nebo musís To prožívat a být Tím? Už to prožíváš a už Tím jsi právě teď a nikdy tomu nebylo jinak. Pokud by Absolutno nebylo vše zde a nyní, nebylo by to Absolutno. Pokud by Absolutno nebylo jediným a zároveň vším, co existuje, potom bys tu byl ty, který něco najdeš, pochopíš, realizuješ, rozplyneš se a zmizíš.

Bohužel (nebo snad Bohudík?) jediné, co existuje je Absolutno a proto tu již není místo pro tebe a tvou existenci. Ano ty již neexistuješ právě teď, nemusíš se rozplynout, nemusíš zabíjet a eliminovat své ego, protože vše je Absolutno a nic jiného než Absolutno, Vědomí nebo To tu není.

Mám pokračovat? Pokud ti naskočí nějaké "ale", je vše v pořádku. Toto "ale" naskočilo pouze ve Vědomí a toto "ale" je tímto Vědomím samotným. Pozoruj, jak se objevilo a zase zmizelo. Toť vše. Ty jsi To, protože pouze To je.

—————————————————————————————————-


Chuck pronesl něco o tom, že vše je jen hra Vědomí a není tu co řešit.

Ale Chucku, to přece nemůže být tak jednoduché. Nezjednodušej to celé trochu?

Hm, jak bych mohl zjednodušovat něco, co je ve své podstatě jednoduchostí samotnou? Protože jedno-duchost Toho je absolutně celistvá a čistá, může se To projevovat a jevit jako složité. Jinak řečeno, když nerozdělitelné Vědomí předstírá, že je rozdělené do částí, tak vytváří iluzorní svět polarit. A TY jsi samozřejmě tímto Vědomím samotným!

Ano, ale když jsem teda Tím, tak proč To právě teď nezažívám?

Toto "ty" (jakožto iluzorní pocit já, kterým si myslíš, že jsi) nemůže nikdy osobně prožívat pravou a základní podstatu Toho. Toto "ty" nebude nikdy schopno To "získat" jednoduše proto, že To je už To právě teď. Nebo jinak řečeno, jak můžeš dorazit někam, kde už přebýváš?

Pocit, že tam nejsi, je však kosmickým žertem, díky kterému dochází k tomu, že To zdánlivě není To a vyráží To hledat samo Sebe. Tato naschválnost způsobuje celé drama tvého života.

Dobře tedy, jestliže je něco z toho, co říkáš pravda, jak mohu takovouto filozofii využít v mém každodenním životě?

Nemůžeš to použít v běžném slova smyslu, protože To bude používat TEBE. Ale na jedné úrovni se s Tím můžeš shodovat a to tak, že si budeš vybírat přesně to, co se ti bude zdát, že ti to vybírá To.

Jinými slovy, říkej jasné ANO na cokoliv se objeví. (A když budeš mít chuť říct NE, tak si prostě řekni ANO k faktu, že jsi řekl NE.)

Prostě nic neodmítej. Neodmítej ani své odmítání!

Pamatuj si ale, že toto "ty" (jakožto vzniklý pocit já) pouze předstírá, že je TO schopno manipulovat a ovládat. Vědomí si bude vždycky stejně dělat co bude chtít, na tom, co si o tom myslíš "ty" nezáleží. TO je již zde a čeká na tebe.

Proto teda říkáš, že je TO vždycky přímo přede mnou skutečné a celé?

Ano. Kde jinde by to mohlo být? Nemůže být kousek Toho tady a jiný kousek někde za rohem. To by znamenalo, že se To může nějak oddělovat od Sebe samotného a rozdělovat se na kousky. Ale pokud je To absolutní a celistvé, tak To nemůže mít žádné části a kousky. Může To pouze předstírat, že To má části. Ty (tvůj pocit já), o kterém si myslíš, že jsi ty, je jen jednou z mnoha částí Toho, jenž předstírá, že části má.

Takže cokoliv prožíváš právě teď, je úplně zcela vše a celé TO. Není zde nic jiného. Nebo ještě jinak, skrze Své vlastní "já" (tebe) To vidí 100% Sebe, neustále, 100% času. Nic z Toho nikdy neschází, jednoduše proto, že nic z Toho nemůže nikdy zústat bokem. Nikdy!

Takže je to tak, že To je neustále před tebou celé a vždycky.

Kde se tedy v tomhle všem bere naše představa Boha?

Jak jsem již řekl dříve, "Bůh" se v Tomto neobjevuje. Bůh z Toho vychází. Slovo Bůh (nebo Já, Aláh, Duch apod.) je pouze pokus ega dát nějaké formálnější jméno nepojmenovatelnému Tomu, Co Je.

Jakoby se filmový herec snažil dát správné jméno plátnu, o kterém je vnitřně přesvědčen, že je nutné k tomu, aby mohlo celé projevené drama probíhat.

Velkou překážkou je však hercovo přání být přítomen jako osobní svědek svého vlastního probuzení do Pravdy.

To je však zcela nemožné. Proč? Protože tu nemůže být nikdo oddělený, který by byl přítomný u takzvaného probuzení, jednoduše proto, že právě teď tu není nikdo, kdo by byl oddělený a neprobuzený.

Jinak řečeno, nejenomže tu není nic, co by mohl herec získat nebo najít, ale především tento oddělěný herec tu vůbec není k dispozici, aby To získal, nebo nezískal.

Stručně, vše co tu opravdu je, je Plátno Čistého Vědomí Samotné. Ono záhadné TO.

Tak proč teda všichni hledají nějaký druh osvícení.... tohle To?

Hm, popravdě, ty jsi již tím, co hledáš. Osvícení není získání nebo nalezení něčeho nového. Místo toho, je to spíše objevení základní pravdy o tom, co tu vlastně je. Drama a děj kolem tebe bude však pokračovat jakoby stejně jako doposud, tak, jak bude. Jinými slovy se prostě neprobudíš ZE snu, pouze se probudíš DO snu.

Ale v tomto probuzení musí Snící zcela zmizet. Pokud ne, pouze nahradí jeden sen nazvaný "Tehdy-když-jsem-spal" za nový sen nazvaný "ale-teď-jsem-probuzen." A toto je právě ten kosmický žert, že Já, které spí, je stejným Já, které je probuzeno. Je tu totiž stále jen to samé a stejné Já. Stejné a jediné Vědomí. Pouze jediné TO.

Hypnotizující vlastnost snu je taková, že si stále myslíš, že se jednoho dne (pokud budeš ovšem hrát kosmické karty správně) probudíš. Ale tento "autobus osvícení", na který stále čekáš, se před tebou nikdy neobjeví. Proč? Protože očekáváním, že nějaké budoucí osvícení se ti může přihodit, pouze podporuješ tvou víru, že Vědomí, které hledáš, tu není 100% přítomné právě teď a tady.

Co tedy mohu udělat pro to, abych se zlepšil? Měl bych na sobě nějak pracovat a změnit se?

Jak bys chtěl změnit to, co jseš? Tvou podstatou je Čisté Vědomí. Ve své podstatě jsi nekonečný, všudepřítomný, neosobní a nezničitelný. Jsouc Tímto, tu není nic, co by sis měl zapamatovat, naučit se, realizovat, hledat. Nic, k čemu by ses měl modlit a nic, nad čím bys měl meditovat.

Nemůžeš se stát něčím jiným, než tím čím už jsi. Proč? Protože jsi už Tím, co hledáš, ať je to cokoliv.

—————————————————————————————————-

Přeloženo z knihy The Way IT Is http://www.blackdotpubs.com/html/the_way_it_is.html
Překlad a úvodní text: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: